Giải bài 7.18 trang 40 toán 6 sách KNTT

Câu hỏi và đề bài:

7.18: Lãi suất tiền gửi kì hạn một năm của một ngân hàng là 7,4 % .Bác Đức gửi 150 triệu vào ngân hàng đó. Sau một năm , bác Đức rút cả vỗn lẫn lãi thì nhận được bao nhiêu tiền?

Bài giải:

Sau một năm , bác Đức rút cả vỗn lẫn lãi thì nhận được số  tiền là :

150.7,4%+150=150.(1+7,4%)= 161,1( triệu đồng ).

Related post

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle