Giải bài 8.7 trang 50 toán 6 sách KNTT

Câu hỏi và đề bài:

8.7: Quan sát hình 8.22 và cho biết :

 

a.Có tất cả bao nhiêu tia ? Nêu tên các tia đó.

b.Điểm B nằm trên các tia nào? Tia đối của chúng là tia nào ?

c.Tia AC và tia CA có phải là hai tia đối nhau không?

Bài giải:

a.Có tất cả 12 tia đó là : Ax,AB,AC,Ay,Bx,BA,BC,By,Cx,CA,CB,Cy.

b.Điểm B nằm trên tia :Bx,BA,Cx,CA,CB,AB,AC,Ay,BC,By.

Các tia đối của:

Bx là BC,By

BA là BC,By

Cx là Cy

CA là Cy

CB là  Cy

AB là Ax

AC là Ax

Ay là  Ax

BC là BA,Bx

By là BA,Bx

c. a AC và tia CA không phải là tia đối của nhau vì chúng không có chung điểm gốc.

 

Related post

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle