Giải bài 8.8 trang 50 toán 6 sách KNTT

Câu hỏi và đề bài:

8.8: Cho điểm C nằm trên tia Ax ,điểm B nằm trên tia Cx .Biết rằng A,B,C phân biệt .Trong các câu sau đây ,câu bào đúng?

1.Điểm A nằm trên tia BC

2.Điểm C vừa nằm trên tia AB vừa nằm trên tia BA.

3.Tia CB và tia BC là hai tia đối nhau

4.Tia CA và tia Cx là hai tia đối nhau.

Bài giải:

1.Đúng

2.Đúng

3.Sai

4.Đúng

 

Related post

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle