Giải bài 8.9 trang 50 toán 6 sách KNTT

Câu hỏi và đề bài:

8.9: Cho ba điểm A,B,C không thẳng hàng .

a.Em hãy viết tên các tia chứa hai trong ba điểm A,B,C.

b.Trong các tia đó ,tìm hai tia khác gốc có đúng một điểm chung.

Bài giải:

a.Các tia đó là : AB,AC,BA,BC,CA,CB

b.Hai tia khác gốc có đúng 1 điểm chung là : AB và CB ; BA  và CA; AC và BC..

Related post

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle