Giải bài 9.1 trang 72 toán 6 sách KNTT

Câu hỏi và đề bài:

9.1: Trong các dữ liệu sau, dữ liệu nào là số liệu , dữ liệu nào không phải là số liệu ?

1.Cân nặng của trẻ sơ sinh ( đơn vị tính là gam );

2.Quốc tịch của các học sinh trong một trường quốc tế ;

3.Chiều cao trung bình của một số loại cây thân gỗ ( đơn vị tính là mét ).

Bài giải:

1. Dữ liệu số liệu 

2. Dữ liệu không là số liệu 

3.Dữ liệu số liệu 

Related post

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle