Giải bài 9.2 trang 72 toán 6 sách KNTT

Câu hỏi và đề bài:

9.2: Bản tin sau được trích từ báo điện tử Vietnamnet ngày 18-3-2020:

'' Như vậy , chỉ trong 12 ngày ,Việt Nam đã ghi nhận thêm 60 ca mắc mới covid - 19 trong đó có 24 người nước ngoài .Hiện Hà Nội là địa phương có nhiều ca mắc mới nhất , với 20 trường hợp , kế đó là Bình Thuận 9 ca , Thành phố Hồ Chí Minh 9 ca ".

Thay dấu "?" trong bảng sau bằng số liệu thống kê số ca mắc mới Covid-19 tại các địa phương tính đến ngày 18-3-2020

Địa phương Số ca mắc mới Covid-19
Hà Nội ?
Bình Thuận ?
Thành phố Hồ Chí Minh ?
Bài giải:
Địa phương  Số ca mắc mới Covid-19
Hà Nội  20
Bình Thuận  9
Thành phố Hồ Chí Minh 9

Related post

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle