Giải bài 9.21 trang 86 toán 6 sách KNTT

Câu hỏi và đề bài:

9.21: Biểu đồ hình 9.23 cho biết số lượng quạt trần và quạt cây bán được tại một của hàng điện máy trong năm 2018 

Các loại quạt có xu hướng bán chạy hơn vào mùa nào trong năm ?

Bài giải:

Các loại quạt có xu hướng bán chạy hơn vào mùa hè ( tháng 4, 5,6)  trong năm.

Related post

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle