Giải bài 9.29 trang 96 toán 6 sách KNTT

Câu hỏi và đề bài:

9.29: Minh gieo một con xúc xắc 100 lần và ghi lại số chấm xuất hiện ở mỗi lần gieo được kết quả như sau :

Tính xác suất thực nghiệm của các sự kiện sau :

a. Số chấm xuất hiện là số chẵn ;

b. Số chấm xuất hiện lớn hơn 2.

Bài giải:

a.Số chấm xuất hiện là số chẵn là : 57

b.Số chấm xuất hiện lớn hơn 2 là : 65

Related post

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle