Giải bài 9.30 trang 96 toán 6 sách KNTT

Câu hỏi và đề bài:

9.30: An quay tấm bìa như hình bên một số lần và ghi kết quả dưới dạng bảng như sau (Mỗi gạch tương ứng 1 lần ):

a.An đã quay tấm bìa bao nhiêu lần ?

b.Có bao nhiêu lần mũi tên chỉ vào ô màu xanh , bao nhiêu lần mũi tên chỉ vào ô màu vàng ?

c.Tính xác suất thực nghiệm của sự kiện Mũi tên chỉ vào ô màu xanh .

Bài giải:

a.An đã quay tấm bìa : 24 lần.

b.Có 7 lần mũi tên chỉ vào ô màu xanh , 17 lần mũi tên chỉ vào ô màu vàng.

c.Xác suất thực nghiệm của sự kiện Mũi tên chỉ vào ô màu xanh là : $\frac{k}{n}$=$\frac{7}{24}$=29,16%

Related post

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle