Giải bài 9.31 trang 96 toán 6 sách KNTT

Câu hỏi và đề bài:

9.31: Trong túi có một số viên bi màu đen và một số viên bi màu đỏ . Thực hiện lấy ngẫu nhiên một viên bi từ túi , xem viên bi màu gì rồi trả lại viên bi vào túi .Khoa thực hiện thí nghiệm 30 lần . Số lần lấy được viên bi màu đỏ là 13. Hãy tính xác suất thực nghiệm của sự kiện Khoa lấy được viên bi màu đỏ.

Bài giải:

Xác suất thực nghiệm của sự kiện Khoa lấy được viên bi màu đỏ là : 

$\frac{k}{n}$=$\frac{13}{30}$=43,33%

 

Related post

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle