Giải bài 9.32 trang 96 toán 6 sách KNTT

Câu hỏi và đề bài:

9.32: Một chiếc thùng kín có một số quả bóng màu xanh , đỏ , tím , vàng. Trong một trò chơi , người chơi 100 lần và được kết quả như bảng sau :

Tính xác suất thực nghiệm của các sự kiện:

a.Bính lấy được quả bóng màu xanh 

b.Qủa bóng được lấy ra không là màu đỏ.

Bài giải:

Xác suất thực nghiệm của các sự kiện:

a.Bính lấy được quả bóng màu xanh là : $\frac{k}{n}$=$\frac{43}{100}$=43%

b.Qủa bóng được lấy ra không là màu đỏ là : $\frac{k}{n}$=$\frac{22}{100}$=22%.

Related post

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle