Giải bài 9.33 trang 98 toán 6 sách KNTT

Câu hỏi và đề bài:

9.33: Nam muốn tìm kiếm thông tin để trả lời các câu hỏi sau đây.

Em hãy gợi ý giúp Nam cách thu thập dữ liệu phù hợp cho mỗi câu hỏi.

a.Năm quốc gia nào có diện tích lớn nhất?

b.Có bao nhiêu bạn trong lớp có đồng hồ đeo tay?

c.Trong tuần trước , tổ nào trong lớp có nhiều lượt đi học muộn nhất ?

Bài giải:

a.Khảo sát qua mạng Internet

b.Phỏng vấn trực tiếp các bạn trong lớp 

c.Sử dụng phiếu hỏi.

Related post

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle