Giải bài 9.36 trang 98 toán 6 sách KNTT

Câu hỏi và đề bài:

9.36: Bình khảo sát môn thể thao yêu thích của các bạn trong lớp thu được kết quả như trong bảng thống kê 9.11.

a.Vẽ biểu đồ cột kép biểu diễn bảng thống kế  này;

b.Môn thể thao nào được các bạn nam yêu thích nhất?Môn thể thao nào được các bạn nữ yêu thích nhất ?

Bài giải:

a.

[Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải toán 6 Bài tập cuối chương IX

b.Môn thể thao được các bạn nam yêu thích nhất là : Bóng đá 

Môn thể thao được các bạn nữ  yêu thích nhất là : Bơi lội.

 

Related post

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle