Giải bài 9.37 trang 98 toán 6 sách KNTT

Câu hỏi và đề bài:

9.37: Minh bỏ 7 viên bi đen và 3 viên bi trắng vào một cái túi , xem viên bi đó có màu gì rồi lại bỏ viên bi đó vào túi .

Minh đã thực hiện 100 lần và thầy có 58 lần lấy được bi đen.

Tính xác suất thực nghiệm của sự kiện Minh lấy được viên bi màu đen.

Bài giải:

Xác suất thực nghiệm của sự kiện Minh lấy được viên bi màu đen là : $\frac{58}{100}$=58%.

Related post

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle