Giải bài 9.4 trang 72 toán 6 sách KNTT

Câu hỏi và đề bài:

9.4: Hãy tìm dữ liệu không hợp lí ( nếu có ) trong các dãy dữ liệu sau .

Thủ đô của một quốc gia châu Á:

Hà Nội               Bắc Kinh               Paris                Tokyo                 Đà Nẵng

Bài giải:

Dữ liệu không hợp lí là Đà Nắng

 

Related post

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle