Giải bài 9.5 trang 72 toán 6 sách KNTT

Câu hỏi và đề bài:

9.5: Để hoàn thiện bảng sau , em sẽ sử dụng phương pháp thu nhập dữ liệu nào ?

Cây Môi trường sống Dạng thân Kiểu lá
Đậu      
Bèo tây      
Bài giải:

Để hoàn thiện bảng , ta sử dụng phương pháp  thu nhập dữ liệu : quan sát , thí nghiệm , lấy thông tin từ những nguồn có sẵn...

Related post

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle