Giải bài 9.6 trang 72 toán 6 sách KNTT

Câu hỏi và đề bài:

9.6: Hãy lập phiếu hỏi để thu thập dữ liệu về phương tiện đến trường của các thầy cô giáo trong trường em .

Bài giải:

Related post

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle