Giải cánh diều sách khoa học tự nhiên 6 bài 1: Giới thiệu về khoa học tự nhiên và các phép đo

Câu hỏi và đề bài:
Hướng dẫn soạn chi tiết bài 1: Giới thiệu về khoa học tự nhiên và các phép đo sách cánh diều khoa học tự nhiên 6. Đây là một trong những bộ sách mới được bộ Giáo dục và đào tạo phê duyệt nên ít nhiều học sinh còn bỡ ngỡ và gặp nhiều khó khăn trong quá trình học. Do đó, hãy để Baihoc.net là công cụ đắc lực hỗ trợ các em, giúp các em thêm tự tin trong việc học môn ngữ văn 6.
Bài giải:

A. THẾ NÀO LÀ KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Câu hỏi 1: Hãy tìm thêm những hoạt động được coi là nghiên cứu khoa học tự nhiên và hoạt động không phải nghiên cứu khoa học tự nhiên

Hướng dẫn trả lời:

- Những hoạt động được coi là nghiên cứu khoa học tự nhiên:

  • Nghiên cứu xử lý rác thải, ô nhiễm nước
  • Nghiên cứu, tìm ra vacxin phòng Covid - 19
  • Khám phá các thành phần trong lớp vỏ trái đất
  • Nghiên cứu sự sống trên các hành tinh khác
  • Nghiên cứu sự biến đổi chất trong tự nhiên
  • Hoạt động tìm ra giải pháp cải thiện tình trạng bạo lực học đường

- Những hoạt động không phải nghiên cứu khoa học tự nhiên:

  • Trồng cây gây rừng
  • Các hoạt động thường ngày như: ăn uống, ca hát, nhảy múa, tập thể dục thể thao
  • Hoạt động phát minh ra bẫy chuột
  • Đánh bắt, nuôi trồng thủy - hải sản

Câu hỏi 2: Hãy quan sát hình 1.1 và cho biết những hoạt động nào là hoạt động nghiên cứu khoa học tự nhiên

Hướng dẫn trả lời:
Những hoạt động nghiên cứu khoa học tự nhiên là: a, b, g

B. VAI TRÒ CỦA KHOA HỌC TỰ NHIÊN TRONG CUỘC SỐNG

Câu hỏi 1: Hãy quan sát hình 1.2 và cho biết khoa học tự nhiên có vai trò như thế nào trong cuộc sống của con người. Cho ví dụ minh họa.

Hướng dẫn trả lời:

- Vai trò của khoa học tự nhiên:

Khoa học tự nhiên có vai trò quan trọng ở hầu hết các lĩnh vực trong cuộc sống con người. KHTN có vai trò cung cấp thông tin mới và nâng cao sự hiểu biết. Đồng thời, góp phần mở rộng sản xuất và phát triển kinh tế, bảo vệ sức khỏe và cuộc sống con người, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

- Ví dụ minh họa: 

+ Nghiên cứu xử lí ô nhiễm nguồn nước giúp bảo vệ môi trường

+ Tìm hiểu và phát minh ra tuabin tạo ra điện gió 

+ Phát hiện và tìm hiểu phương thức sinh sản ở thực vật giúp tăng năng suất cây trồng

Câu hỏi 2: Hãy tìm các hoạt động nghiên cứu khoa học tự nhiên đem lại lợi ích cho cuộc sống của con người theo gợi ý trong bảng 1.1

Hướng dẫn trả lời:

 

C. CÁC LĨNH VỰC CHỦ YẾU CỦA KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Câu hỏi 1: Quan sát hình 1.3 và cho biết đối tượng nghiên cứu của từng lĩnh vực thuộc khoa học tự nhiên 

Hướng dẫn trả lời:

a. Các sinh vật và sự sống trên Trái Đất

b. Vũ trụ, hành tinh và các ngôi sao

c. Trái Đất

d. Các loại vật chất, năng lượng và sự vận động của chúng

e. Chất và sự biến đổi chất

Câu hỏi 2: Hãy lấy ví dụ nghiên cứu của các lĩnh vực khoa học tự nhiên, theo gợi ý trong bảng 1.2

Hướng dẫn trả lời:

IV. VẬT SỐNG VÀ VẬT KHÔNG SỐNG

 Câu hỏi 1: Hãy quan sát hình 1.4 và nêu tên những vật sống, vật không sống

Hướng dẫn trả lời:

- Vật sống: con cá, con chim, mầm cây, con sứa

- Vật không sống: xe đạp, cái cốc, đôi giày

Câu hỏi 2: Quan sát hình 1.5 và cho biết những đặc điểm giúp em nhận biết vật sống

Hướng dẫn trả lời:
Vật sống có những đặc điểm sau: Vật sống lấy các chất cần thiết và loại bỏ chất thải khỏi cơ thể. Vật sống có khả năng vận động, lớn lên, sinh sản, cảm ứng và chết

Câu hỏi 3: Lấy ví dụ về vật sống, vật không sống trong tự nhiên và đánh dấu tích vào những đặc điểm để nhận biết vật đó là vật sống hay vật không sống theo gợi ý trong bảng 1.3

Hướng dẫn trả lời:
 
 

Câu hỏi 4: Chiếc xe máy nhận "thức ăn" là xăng dầu, thải chất thải là khói, bụi và chuyển động trong không gian. Vậy xe máy có phải vật sống không? Vì sao?

Hướng dẫn trả lời:

Chiếc xe máy không phải là vật sống vì xe máy không có những đặc điểm sau: sinh sản, cảm ứng và lớn lên và chết
Google:
Giải sách cánh diều lớp 6, khoa học tự nhiên 6 sách cánh diều, giải bài tập khoa học tự nhiên, Khoa học tự nhiên 6 sách mới, bài 1: Giới thiệu về khoa học tự nhiên và các phép đo

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle