Giải cánh diều sách khoa học tự nhiên 6 bài 13: Từ tế bào đến cơ thể

Câu hỏi và đề bài:
Hướng dẫn soạn chi tiết bài 13: Từ tế bào đến cơ thể sách cánh diều khoa học tự nhiên 6. Đây là một trong những bộ sách mới được bộ Giáo dục và đào tạo phê duyệt nên ít nhiều học sinh còn bỡ ngỡ và gặp nhiều khó khăn trong quá trình học. Do đó, hãy để Baihoc.net là công cụ đắc lực hỗ trợ các em, giúp các em thêm tự tin trong việc học môn ngữ văn 6.
Bài giải:

PHẦN MỞ ĐẦU

Câu hỏi : Quan sát hình 13.1 và cho biết cơ thể sinh vật nào được cấu tạo từ nhiều tế bào.

Trả lời:

Con gà, cây hoa mai, cây lúa

I. SINH VẬT ĐƠN BÀO VÀ SINH VẬT ĐA BÀO

Câu hỏi 1/ Lấy ví dụ về sinh vật đơn bào và cho biết tế bào của chúng là tế bào nhân sơ hay tế bào nhân thực

Câu hỏi 2/ Phân biệt sinh vật đơn bào và sinh vật đa bào theo gợi ý trong bảng 13.1 

1/ Tế bào nhân sơ: vi khuẩn, vi khuẩn cổ, vi khuẩn lam, xạ khuẩn

    Tế bào nhân thực: trùng biến hình, tảo lục, nấm, trùng roi, trùng giày,...

2/ 

Hướng dẫn trả lời:

1/ Tế bào nhân sơ: vi khuẩn, vi khuẩn cổ, vi khuẩn lam, xạ khuẩn

    Tế bào nhân thực: trùng biến hình, tảo lục, nấm, trùng roi, trùng giày,...

2/ 

Tiêu chí Sinh vật đơn bào Sinh vật đa bào
Số lượng tế bào 1 tế bào từ 2 tế bào trở lên
Số loại tế bào đơn bào  đa bào
Cấu tạo từ tế bào nhân sơ hay tế bào nhân thực tế bào nhân sơ tế bào nhân thực 

II. TỔ CHỨC CƠ THỂ ĐA BÀO

Câu hỏi 1/ Quan sát hình 13.3 và nêu tên các cấp độ tổ chức của cơ thể cây xanh theo thứ tự từ thấp đến cao

Câu hỏi 2/ Quan sát các hình trong hình 13.4 và sắp xếp các hình đó theo cấp độ tổ chức của cơ thể theo thứ tự từ thấp đến cao và gọi tên của các cấp độ đó.

Câu hỏi 3/ Quan sát các loại mô trong hình 13.5 và nhận xét về hình dạng, kích thước của các tế bào trong từng loại mô.

Câu hỏi 4/

a. Dựa vào hình 13.3 hãy kể tên một số loại mô cấu tạo nên lá ở cây xanh

b. Quan sát hình 13,.4, kể tên một số cơ quan trong hệ tiêu hóa của người. 

Câu hỏi 5/ Nêu tên cấp độ tổ chức tương ứng với mỗi cấu trúc đã cho trong bảng 13.2 và tên của cấp độ tổ chức liền kề cao hơn nó trong thứ tự tổ chức cơ thể

Cấu trúc Lá bạc hà Tế bào thần kinh ở người Hệ hô hấp Cây ngô 
Tên cấp độ tổ chức Cơ quan ? ? ?
Tên cấp độ tổ chức liền kề cao hơn Hệ cơ quan ? ? ?

Câu hỏi 6/ Lấy ví dụ về tế bào, mô, cơ quan, hệ cơ quan trong cơ thể động vật và thực vật mà em biết theo gợi ý trong bảng 13.3

Cấu trúc Động vật Thực vật
Tế bào ? ?
? ?
Cơ quan ? ?
Hệ cơ quan ? ?
 
Hướng dẫn trả lời:

1/ Tế bào - mô - cơ quan - hệ cơ quan - cơ thể

2/ Thứ tự các cấp độ tổ chức:

c. Tế bào biểu mô ruột (cấp độ tế bào) -> d. Biểu mô ruột (cấp độ mô) -> b. Ruột non (cơ quan) -> a. Hệ tiêu hóa (hệ cơ quan)

3/

  • Một số loại mô ở lá cây:

Hình dạng: hình cầu

Kích thước: nhỏ

  • Mô cơ ở ruột non:

Hình dạng: dạng ống

Kích thước: dài

  • Mô thần kinh ở não: 

Hình dạng: tủa thành nhiều nhánh nhỏ

Kích thước: dài

4/ Một số loại mô cấu tạo nên lá ở cây xanh: Mô giậu, mô bì, mô xốp, mô dẫn.

   Một số cơ quan trong hệ tiêu hóa của ruột người: biểu mô ruột, mô cơ, mô liên kết

5/ 

Cấu trúc Lá bạc hà Tế bào thần kinh ở người Hệ hô hấp Cây ngô 
Tên cấp độ tổ chức Cơ quan tế bào cơ quan hệ cơ quan
Tên cấp độ tổ chức liền kề cao hơn Hệ cơ quan hệ cơ quan cơ thể

6/ 

Cấu trúc Động vật Thực vật
Tế bào tế bào thần kinh tế bào vảy hành (củ hành)
mô liên kết ( ruột non) mô giậu (lá cây)
Cơ quan cơ quan tiêu hóa cơ quan hô hấp
Hệ cơ quan hệ tuần hoàn hệ hô hấp
Google:
Giải sách cánh diều lớp 6, khoa học tự nhiên 6 sách cánh diều, giải bài tập khoa học tự nhiên, Khoa học tự nhiên 6 sách mới, bài 13: Từ tế bào đến cơ thể

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle