Giải cánh diều sách khoa học tự nhiên 6 bài 15: Khóa lưỡng phân

Câu hỏi và đề bài:
Hướng dẫn soạn chi tiết bài 15: Khóa lưỡng phân sách cánh diều khoa học tự nhiên 6. Đây là một trong những bộ sách mới được bộ Giáo dục và đào tạo phê duyệt nên ít nhiều học sinh còn bỡ ngỡ và gặp nhiều khó khăn trong quá trình học. Do đó, hãy để Baihoc.net là công cụ đắc lực hỗ trợ các em, giúp các em thêm tự tin trong việc học môn ngữ văn 6.
Bài giải:

PHẦN MỞ ĐẦU

Câu hỏi : Em hãy giúp hai bạn ở hình 15.1 phân chia các loại đồ vật thành từng nhóm theo màu sắc và hình dạng.

Hướng dẫn trả lời: 

Theo màu sắc:

  • Màu vàng
  • Màu xanh
  • Màu đỏ

Theo hình dạng:

  • Hình cầu
  • Hình lập phương
  • Hình chóp

I. SỬ DỤNG KHÓA LƯỠNG PHÂN TRONG PHÂN LOẠI SINH HỌC

Câu hỏi 1/

1. Quan sát hình 15.2 và khoá lưỡng phân (bảng 15.1), thực hiện từng bước của khoá lưỡng phân như hướng dẫn dưới đây.

  • Bước 1a và 1b: Chia động vật thành hai nhóm: động vật sống trên cạn và động vật sống dưới nước. Đối chiếu trên hình 15.2, em sẽ nhận ra được động vật sống dưới nước là cá vàng.
  • Bước 2a và 2b: Chia nhóm động vật sống trên cạn thành hai nhóm: động vật có tai nhỏ và động vật có tai lớn. Nhận ra được động vật trên cạn, tai lớn là thỏ.
  • Bước 3a và 3b: Nhận ra động vật trên cạn, có tai nhỏ gồm có: động vật không thể sủa là mèo và động vật có thể sủa là chó.

2. Những đặc điểm nào của sinh vật đã được sử dụng để phân loại động vật trong khoá lưỡng phân trên?

Câu hỏi 2/ Hãy hoàn thiện khoá lưỡng phân (bảng 15.2) để xác định tên mỗi loài cây, dựa vào đặc điểm lá cây trong hình 15.3.

Các bước Đặc điểm Tên cây

1a

1b

Lá không xẻ thành nhiều thùy  
Lá xẻ thành nhiều thùy hoặc lá xẻ thành nhiều lá con  

2a

2b

Lá có méo lá nhẵn  
Lá có mép lá răng cưa  

3a

3b

Lá xẻ thành nhiều thùy, các thùy xẻ sâu   
Lá xẻ thành nhiều thùy là những lá con, xếp dọc hai bên cuống lá  

 Hướng dẫn trả lời:

1/ Các đặc điểm về: môi trường sống (trên cạn/ dưới nước), kích thước, hình dáng tai (nhỏ/lớn), có thể sủa/không thể sủa

2/ 

Các bước
Đặc điểm Tên cây

1a

1b

Lá không xẻ thành nhiều thùy Lá bèo, lá cây ô rô
Lá xẻ thành nhiều thùy hoặc lá xẻ thành nhiều lá con Lá cây sắn, lá cây hoa hồng

2a

2b

Lá có méo lá nhẵn Lá bèo, lá cây sắn
Lá có mép lá răng cưa Lá cây ô rô, lá cây hoa hồng

3a

3b

Lá xẻ thành nhiều thùy, các thùy xẻ sâu  Lá cây sắn
Lá xẻ thành nhiều thùy là những lá con, xếp dọc hai bên cuống lá Lá cây hoa hồng
Google:
Giải sách cánh diều lớp 6, khoa học tự nhiên 6 sách cánh diều, giải bài tập khoa học tự nhiên, Khoa học tự nhiên 6 sách mới, bài 15: Khóa lưỡng phân

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle