Giải cánh diều sách khoa học tự nhiên 6 bài 17: Đa dạng nguyên sinh vật

Câu hỏi và đề bài:
Hướng dẫn soạn chi tiết bài 17: Đa dạng nguyên sinh vật sách cánh diều khoa học tự nhiên 6. Đây là một trong những bộ sách mới được bộ Giáo dục và đào tạo phê duyệt nên ít nhiều học sinh còn bỡ ngỡ và gặp nhiều khó khăn trong quá trình học. Do đó, hãy để Baihoc.net là công cụ đắc lực hỗ trợ các em, giúp các em thêm tự tin trong việc học môn ngữ văn 6.
Bài giải:

PHẦN MỞ ĐẦU

Câu hỏi :Quan sát hình dạng của sinh vật trong hình 17.1 trao đổi với các bạn trong nhóm về số lượng và hình dạng của chúng

I. SỰ ĐA DẠNG CỦA NGUYÊN SINH VẬT

Câu hỏi 1/ Gọi tên, mô tả hình dạng và nêu đặc điểm nhận biết của các nguyên sinh vật có trong hình 17.2 

 Hướng dẫn trả lời:

1/ Trùng giày: Cơ thể đơn bào hình dạng giống đế giày, chúng di chuyển nhờ lông bơi.

    Trùng biến hình: Cơ thể đơn bào luôn thay đổi hình dạng. Chúng di chuyển nhờ dòng chất nguyên sinh dồn về một phía tạo thành chân giả 

 
Google:
Giải sách cánh diều lớp 6, khoa học tự nhiên 6 sách cánh diều, giải bài tập khoa học tự nhiên, Khoa học tự nhiên 6 sách mới, bài 17: Đa dạng nguyên sinh vật

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle