Giải cánh diều sách khoa học tự nhiên 6 bài Bài tập (Chủ đề 7)

Câu hỏi và đề bài:
Hướng dẫn soạn chi tiết bài Bài tập (Chủ đề 7) sách cánh diều khoa học tự nhiên 6. Đây là một trong những bộ sách mới được bộ Giáo dục và đào tạo phê duyệt nên ít nhiều học sinh còn bỡ ngỡ và gặp nhiều khó khăn trong quá trình học. Do đó, hãy để Baihoc.net là công cụ đắc lực hỗ trợ các em, giúp các em thêm tự tin trong việc học môn ngữ văn 6.
Bài giải:

Câu hỏi 1/ Hãy đóng vai một nhà khoa học và giới thiệu cho mọi người khám phá cấu tạo tế bào thực vật

Hướng dẫn trả lời:

Cấu tạo bế bào thực vật bao gồm:

  • Vách tế bào làm cho tế bào có hình dạng nhất định
  • Màng sinh chất bao bọc ngoài tế bào chất
  • Chất tế bào là chất keo lỏng chứa các bào quan
  • Nhân điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào.
  • Ngoài ra, tế bào còn có không bào chứa dịch tế bào

Câu hỏi 2/ Khi quan sát hình vẽ một tế bào, thành phần nào giúp em xác định đó là tế bào nhân sơ hay tế bào nhân thực?

Hướng dẫn trả lời:
Dựa vào nhân để phân biệt đó là tế bào nhân sơ hay nhân thực. Tế bào nhân sơ có cấu trúc đơn giản, chưa có nhân hoàn chỉnh, tế bào nhân thực có nhân hoàn chỉnh được bọc bởi màng nhân.

Câu hỏi 3/

a. Hình 13.9 là sơ đồ mô tả tế bào thực vật hay tế bào động vật? Hãy giairi thích câu trả lời của em. 

b. Hãy gọi tên các thành phần a, b, c trong hình và nêu chức năng của chúng trong tế bào. 

Hướng dẫn trả lời:

3/ 

a. Sơ đồ mô tả tế bào thực vật vì có lục lạp trong tế bào

b. Tên các thành phần và chức năng:

             a - Màng tế bào: là lớp màng mỏng, kiểm soát sự di chuyển của các chất vào và ra khỏi tế bào

             b - Tế bào chất: là chất keo lỏng, chứa các bào quan và là nơi diễn ra hầu hết các hoạt động sống của tế bào

             c - Nhân tế bào: có màng nhân bao bọc chất di truyền và là trung tâm điều khiển và là trung tâm điều khiển hầu hết hoạt động sống của tế bào 

 

Câu hỏi 4/ Từ một tế bào sau khi phân chia liên tiếp tạo ra 32 tế bào con. Hãy xác định lần phân chia từ tế bào ban đầu.

 
Hướng dẫn trả lời:
5 lần phân chia
 

Câu hỏi 5/ Những đặc điểm nào chứng tỏ sinh vật đa bào có cấu tạo phức tạp hơn sinh vật đơn bào?

Hướng dẫn trả lời:

Dựa vào cấu tạo và kích thước:

  • ĐV đơn bào: cấu tạo từ 1 tế bào duy nhất, kích thước nhỏ. Ví dụ: động vật nguyên sinh (trùng biến hình, trùng roi...)
  • ĐV đa bào: cấu tạo bởi nhiều tế bào kết hợp với nhau thành một cơ thể, kích thước lớn, các tế bào đóng góp một vai trò nhất định trong sự thống nhất của cơ thể. Ví dụ: thủy tức, ốc, cá, bò sát, chim, thú...

Câu hỏi  6/ Nêu tên các cấp độ tổ chức cấu tạo của cơ thể người có trong hình 13.10

Hướng dẫn trả lời:
Tế bào - Mô - Cơ quan (Tim) - Hệ cơ quan - Cơ thể người
Google:
Giải sách cánh diều lớp 6, khoa học tự nhiên 6 sách cánh diều, giải bài tập khoa học tự nhiên, Khoa học tự nhiên 6 sách mới, bài Bài tập (Chủ đề 7)

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle