Giải cánh diều sách khoa học tự nhiên 6 bài Bài tập (Chủ đề 8)

Câu hỏi và đề bài:
Hướng dẫn soạn chi tiết bài Bài tập (Chủ đề 8) sách cánh diều khoa học tự nhiên 6. Đây là một trong những bộ sách mới được bộ Giáo dục và đào tạo phê duyệt nên ít nhiều học sinh còn bỡ ngỡ và gặp nhiều khó khăn trong quá trình học. Do đó, hãy để Baihoc.net là công cụ đắc lực hỗ trợ các em, giúp các em thêm tự tin trong việc học môn ngữ văn 6.
Bài giải:

Câu hỏi 1/ Hãy lập bảng về đặc điểm nhận biết của các nhóm thực vật (rêu, dương xỉ, hạt trần, hạt kín) và lấy ví dụ minh họa cho mỗi nhóm

Hướng dẫn trả lời:
Nhóm thực vật Đặc điểm nhận biết Ví dụ minh họa
Rêu Là những thực vật nhỏ bé, thường mọc thành từng đám. Rêu không có mạch dẫn Cây rêu
Dương xỉ Dương xỉ có mạch dẫn, có rễ, phân bố ở nơi đất ẩm, dưới tán rừng hoặc ven đường đi, bờ ruộng. Đa số xương xỉ sống trên cạn, thỉnh thoảng có loài sống dưới nước Cây dương xỉ
Hạt trần có mạch dẫn, có hạt không được bọc kín trong quả, và không có hoa. Các hạt nằm trên những lá noãn, xếp lên nhau thành nón. Cơ quan sinh dưỡng có cả rễ, lá, thân phát triển. Phần lớn các cây hạt trần có lá hình kim. Cây thông
Hạt kín

cây hạt kín là nhóm thực vật có mạch dẫn, có hạt nằm trong quả (nên gọi là hạt kín) và có hoa. Cơ quan sinh dưỡng có cả củ, rễ , thân và lá phát triển với nhiều hình dạng, kích thước khác nhau. 

Cây hạt kín mọc ở khắp nơi trên thế giới, cả ở trên cạn và dưới nước, ở vùng núi cao và nơi có tuyết bao phủ

Cây xoà

Câu hỏi 2/ Xây dựng khóa lưỡng phân để nhận biết các động vật trong hình dưới đây: 

1. Chim

2. Sứa

3. Hổ

4. Cá

5. Ếch

6. Giun

7. Ốc sên

8. Rắn

Hướng dẫn trả lời:

Các bước Đặc điểm Tên động vật

1a

1b

1c

Sống dưới nước sứa, cá (bước 2)
Sống trên cạn hổ, giun, ốc sên, chim (bước 3)
Cả dưới nước, cả trên cạn ếch, rắn (bước 4)

2a

2b

Có vây

Không có vây

sứa

3a

3b

Biết bay

Không biết bay

chim

hổ, giun, ốc sên (bước 5)

4a

4b

Có chân

Không có chân

ếch

rắn

5a

5b

Thân mềm

giun, ốc sên (bước 6)

Có xương sống hổ

6a

6b

Có vỏ bọc ốc sên
Không có vỏ bọc giun

 Câu hỏi 3/ Tìm hiểu sự đa dạng sinh vật ở địa phương em và làm báo cáo thuyết trình

Trả lời:
TT Tên động vật  Nơi quan sát được Môi trường sống Nhóm thực vật/động vật Vai trò  Ghi chú
1 Cá rô phi Ao Dưới nước Động vật có xương sống Thực phẩm  
2 Vịt Vật nuôi Trên cạn Động vật có xương sống Thực phẩm  
3 Ếch Ruộng Cả dưới nước, cả trên cạn Động vật có xương sống Thực phẩm, chữa bệnh  
4 Giun Vườn Trên cạn Động vật không có xương sống Cải tạo độ tơi xốp cho đất  
5 Ngao Đầm nuôi Dưới nước Động vật không có xương sống Thực phẩm  
6 Cây hoa xuyến chi Ven đường Trên cạn Thực vật có mạch dẫn, có hoa, có hạt Thuốc  
7 Cây rêu Ao, hồ Trên cạn Thực vật không có mạch dẫn    
8 Cây khế Vườn nhà Trên cạn Thực vật có mạch dẫn, có hoa, có hạt Thực phẩm, bóng mát  
Google:
Giải sách cánh diều lớp 6, khoa học tự nhiên 6 sách cánh diều, giải bài tập khoa học tự nhiên, Khoa học tự nhiên 6 sách mới, bài Bài tập (Chủ đề 8)

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle