Giải công dân 6 sách CTST bài 1: Tự hào về truyền thống gia đình, dòng họ

Câu hỏi và đề bài:
Giải chi tiết bài 1: Tự hào về truyền thống gia đình, dòng họ sách CTST giáo dục công dân 6. Đây là một trong những bộ sách mới được bộ Giáo dục và đào tạo phê duyệt nên ít nhiều học sinh còn bỡ ngỡ và gặp nhiều khó khăn trong quá trình học. Do đó, hãy để Baihoc.net là công cụ đắc lực hỗ trợ các em giúp các em thêm tự tin trong việc học môn GDCD 6.
Bài giải:
Google:
giải công dân 6 CTST, giải công dân 6 sách chân trời, giải chân trời sáng tạo GDCD 6, giải bài 1 gdcd 6 ctst

1. Khởi động

Quan sát những hình ảnh dưới đây và cho biết các hình ảnh đó thể hiện những truyền thống nào của gia đình, dòng họ.

2. Khám phá

  •  Gia đình các bạn Nam, Hà, Khuê có truyền thống gì? Nam, Hà, Khuê tự hào truyền thống nào của gia đình, dòng họ mình?
  •  Truyền thống gia đình, dòng họ có ý nghĩa như thế nào với Nam, Hà, Khuê?
  • Các em đã làm gì để phát huy truyền thống của gia đình, dòng họ mình?
  • Nêu suy nghĩ của em về câu nói: những giá trị, truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ sẽ là hành trang vững chắc cho mỗi người bước vào đời?

Luyện tập 

Bài tập 1:

  • Em nhận xét gì về thái độ của hoàng? Nếu là bạn của Hoàng, em sẽ khuyên Hoàng như thế nào?
  • Em có suy nghĩ gì về việc làm của bạn Lan cùng gia đình?
  • Em hãy tìm những câu ca giao, tục ngữ nói về truyền thống: hiếu học, hiếu thảo, yêu nghề…
  • Chọn 1 câu ca giao tục ngữ  ở trên mà em thích nhất và rút ra ý nghĩa câu ca dao, tục ngữ ấy.

Bài tập 2: 

  • Nếu em là Giang em sẽ ứng xử như thế nào với bạn bè ?
  • Em sẽ làm gì để thể hiện sự tự hào về truyền thống của gia đình em?

Vận dụng

Em hãy giới thiệu về truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ mình hoặc một gia đình, dòng họ khác mà em biết.

Em hãy vẽ một bức tranh về ước mơ của em trong tương lai  để duy trì, phát huy truyền thống của gia đình, dòng họ. 

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo