Giải khoa học tự nhiên 6 sách cánh diều bài 1: Giới thiệu về khoa học tự nhiên và các phép đo

Câu hỏi và đề bài:
Giải chi tiết bài 1: Giới thiệu về khoa học tự nhiên và các phép đo sách cánh diều khoa học tự nhiên 6. Đây là một trong những bộ sách mới được bộ Giáo dục và đào tạo phê duyệt nên ít nhiều học sinh còn bỡ ngỡ và gặp nhiều khó khăn trong quá trình học. Do đó, hãy để Baihoc.net là công cụ đắc lực hỗ trợ các em giúp các em thêm tự tin trong việc học môn khoa học tự nhiên 6.
Bài giải:
Google:
giải khtn 6 cánh diều, giải khoa học tự nhiên 6 sách cánh diều, giải cánh diều khtn 6, giải bài 1 khtn cánh diều

I. THẾ NÀO LÀ KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Câu hỏi: Hãy quan sát hình 1.1 và cho biết những hoạt động nào là hoạt động nghiên cứu khoa học tự nhiên

Luyện tập: Hãy tìm thêm những hoạt động được coi là nghiên cứu khoa học tự nhiên và hoạt động không phải nghiên cứu khoa học tự nhiên

II. VAI TRÒ CỦA KHOA HỌC TỰ NHIÊN TRONG CUỘC SỐNG

Câu hỏi: Hãy quan sát hình 1.2 và cho biết khoa học tự nhiên có vai trò như thế nào trong cuộc sống của con người. Cho ví dụ minh họa.

Luyện tập: Hãy tìm các hoạt động nghiên cứu khoa học tự nhiên đem lại lợi ích cho cuộc sống của con người theo gợi ý trong bảng 1.1

III. CÁC LĨNH VỰC CHỦ YẾU CỦA KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Câu hỏi: Quan sát hình 1.3 và cho biết đối tượng nghiên cứu của từng lĩnh vực thuộc khoa học tự nhiên 

Luyện tập: Hãy lấy ví dụ nghiên cứu của các lĩnh vực khoa học tự nhiên, theo gợi ý trong bảng 1.2

IV. VẬT SỐNG VÀ VẬT KHÔNG SỐNG

Câu hỏi: Hãy quan sát hình 1.4 và nêu tên những vật sống, vật không sống

Câu hỏi: Quan sát hình 1.5 và cho biết những đặc điểm giúp em nhận biết vật sống

Luyện tập: Lấy ví dụ về vật sống, vật không sống trong tự nhiên và đánh dấu tích vào những đặc điểm để nhận biết vật đó là vật sống hay vật không sống theo gợi ý trong bảng 1.3

Câu hỏi: Chiếc xe máy nhận "thức ăn" là xăng dầu, thải chất thải là khói, bụi và chuyển động trong không gian. Vậy xe máy có phải vật sống không? Vì sao?

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle