Giải khoa học tự nhiên 6 sách CTST bài 10: Không khí và bảo vệ môi trường không khí

Câu hỏi và đề bài:
Giải chi tiết bài 10: Không khí và bảo vệ môi trường không khí sách CTST khoa học tự nhiên 6. Đây là một trong những bộ sách mới được bộ Giáo dục và đào tạo phê duyệt nên ít nhiều học sinh còn bỡ ngỡ và gặp nhiều khó khăn trong quá trình học. Do đó, hãy để Baihoc.net là công cụ đắc lực hỗ trợ các em giúp các em thêm tự tin trong việc học môn khoa học tự nhiên 6
Bài giải:
Google:
giải khtn 6 CTST, giải khoa học tự nhiên 6 sách chân trời, giải chân trời sáng tạo khtn 6, giải bài giới thiệu về khoa học tự nhiên

1. Thành phần không khí

 • Trong bản tin dự báo thời tiết thường có dự báo về độ ẩm của không khí (hình 10.1). Điều đó chứng tỏ trong không khí chứa chất gì? Chất đó được tạo ra từ đâu?

 • Quan sát biểu đồ hình 10.2, em hãy cho biết không khí là một chất hay hỗn hợp nhiều chất.

 • Không khí có duy trì sự cháy và sự sống không? Vì sao? 
 • Tỉ lệ thể tích khí oxygen và nitrogen trong không khí là bao nhiêu?
 • Quan sát thí nghiệm (hình 10.3), nếu úp ống thuỷ tinh vào ngọn nến đang cháy thì ngọn nến có tiếp tục cháy không? Giải thích.

 • Sau khi ngọn nến tắt, mực nước trong ống thủy tinh thay đổi như thế nào? Giải thích.
 • Từ kết quả thí nghiệm, xác định phần trăm thể tích của oxygen trong không khí. So sánh với kết quả trong biểu đồ hình 10.2.

 

2. Vai trò của không khí trong tự nhiên

 • Từ hiểu biết của mình, em hãy cho biết không khí có vai trò gì trong cuộc sống

3. Ô nhiễm không khí

 • Em đã bao giờ ở trong khu vực không khí bị ô nhiễm chưa? Không khí lúc đó có đặc điểm gì? 
 • Em hãy tìm hiểu và cho biết những tác hại do không khí bị ô nhiễm gây ra

 

4. Nguyên nhân gây ô nhiễm không khí

 • Em hãy liệt kê các nguồn gây ô nhiễm không khí
 • Em hãy tìm hiểu và cho biết những chất nào gây ô nhiễm không khí
 • Quan sát các hình 10.6 đến 10.11, em hãy điền thông tin theo mẫu bảng 10.1

 

5. Bảo vệ môi trường không khí

 • Có thể giảm thiểu tình trạng ô nhiễm không khí được không? Để làm được điều dó chúng ta cần phải làm gì? 
 • Em hãy nêu một số nguồn gây ô nhiễm không khí và đề xuất biện pháp khắc phục 
 • Khi đang ở trong khu vực không khí bị ô nhiễm, em cần làm gì để bảo vệ sức khỏe bản thân và gia đình

BÀI TẬP

Bài tập 1. Các nguồn gây ô nhiễm không khí chủ yếu là gì? Nêu các biện pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm không khí.

Bài tập 2. Ô nhiễm không khí ảnh hưởng như thể nào đến sức khoẻ con người? Em hãy đề xuất một số biện pháp nhằm bảo vệ bầu không khí ở trường học hoặc nơi ở của em.

Bài tập 3. Em hãy giải thích vì sao lượng oxygen trong không khí hầu như không đổi mặc dù hàng ngày con người dùng rất nhiều oxygen cho nhu cầu hô hấp và sản xuất trong công nghiệp.

Bài tập 4. Thiết kế một áp phích ở dạng tranh cổ động để tuyên truyền mọi người bảo vệ môi trường không khí nơi ở của mình.

 

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle