Giải khoa học tự nhiên 6 sách CTST bài 13: Một số nguyên liệu

Câu hỏi và đề bài:
Giải chi tiết bài 13: Một số nguyên liệu sách CTST khoa học tự nhiên 6. Đây là một trong những bộ sách mới được bộ Giáo dục và đào tạo phê duyệt nên ít nhiều học sinh còn bỡ ngỡ và gặp nhiều khó khăn trong quá trình học. Do đó, hãy để Baihoc.net là công cụ đắc lực hỗ trợ các em giúp các em thêm tự tin trong việc học môn khoa học tự nhiên 6
Bài giải:
Google:
giải khtn 6 CTST, giải khoa học tự nhiên 6 sách chân trời, giải chân trời sáng tạo khtn 6, giải bài giới thiệu về khoa học tự nhiên

1. Một số nguyên liệu thông dụng

  • Em hãy quan sát và cho biết các nguyên liệu trong hình 13.1 tương ứng các nguyên liệu nào sau đây: cát, quặng bauxite, đá vôi, tre

  • Có thể tạo nên vật liệu và sản phẩm nào từ các nguyên liệu trong hình 13.1

2. Một số tính chất và ứng dụng của nguyên liệu

  • Tìm hiểu về một số nguyên liệu sử sụng trong đời sống và trong công nghiệp, em hãy hoàn thành thông tin theo mẫu bảng 13.1

 

3. Sử dụng nguyên liệu an toàn, hiệu quả và bảo đảm sự phát triển bền vững

  • Quan sát hình 13.2 và 13.3, em hãy cho biết việc khai thác các nguyên liệu khoáng sản tự phát có đảm bảo an toàn không? Giải thích
  • Sử dụng nguyên liệu như thế nào để đảm bảo an toàn, hiệu quả?
  • Tại sao phải sử dụng nguyên liệu an toàn, hiệu quả và bảo đảm sự phát triển bền vững?
  • Em hãy nêu một số biện pháp sử dụng nguyên liệu an toàn, hiệu quả và bảo đảm sự phát triển bền vững
  • Em hãy kể tên một số đồ vật trong gia đình và cho biết chúng được tạo ra từ nguyên liệu nào
  • Em có thể làm được những sản phẩm nào khi sử dụng chất thải làm nguyên liệu?
 

BÀI TẬP

Bài tập 1. Tại sao nói nguyên liệu không phải là nguồn tài nguyên vô hạn?

Bài tập 2. Tại sao nhà náy sản xuất xi măng thường xây dựng ở địa phương có núi đá vôi?

Bài tập 3. Em hãy mô tả sơ đồ về chuỗi cung ứng một nguyên liệu cụ thể.

Bài tập 4. Nhà máy sản xuất rượu vang dùng quả nho để lên men. Vậy nho là

A. vật liệu. B. nhiên liệu. C. nguyên liệu. D. khoáng sản.

Bài tập 5. Cho các từ: vật liệu, nhiên liệu, nguyên liệu. Hãy chọn từ phù hợp với chỗ trống để hoàn thành các câu sau:

a) Nước biển là (1)... dùng để sản xuất muối ăn, muối ăn là (2)... đùng để sản xuất nước muối sinh lí.

b) Xi măng là (1) ... dùng để làm bê tông trong xây dựng, Đá vôi là (2)... dùng để sản xuất xi măng.

Bài tập 6. Sơ đồ sau đây cho thấy cây mía có nhiều ứng dụng trong thực tế:

Trong sơ đồ trên, hãy cho biết đâu là vật liệu, nguyên liệu, nhiên liệu? 

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle