Giải khoa học tự nhiên 6 sách CTST bài 20: Các cấp độ tổ chức trong cơ thể đa bào

Câu hỏi và đề bài:
Giải chi tiết bài 20: Các cấp độ tổ chức trong cơ thể đa bào sách CTST khoa học tự nhiên 6. Đây là một trong những bộ sách mới được bộ Giáo dục và đào tạo phê duyệt nên ít nhiều học sinh còn bỡ ngỡ và gặp nhiều khó khăn trong quá trình học. Do đó, hãy để Baihoc.net là công cụ đắc lực hỗ trợ các em giúp các em thêm tự tin trong việc học môn khoa học tự nhiên 6
Bài giải:
Google:
giải khtn 6 CTST, giải khoa học tự nhiên 6 sách chân trời, giải chân trời sáng tạo khtn 6, giải bài giới thiệu về khoa học tự nhiên

1. Từ tế bào đến mô

 • Quan sát hình 20.1, 20.2 và trả lời câu hỏi: 

  • Hãy cho biết mối quan hệ từ tế bào đến mô
  • Nhận xét về hình dạng cấu tạo tế bào hình thành nên mỗi loại mô
  • Hãy dự đoán chức năng của các tế bào trong một mô
 • Cơ thể con người được cấu tạo từ những loại mô nào? Cho ví dụ

2. Từ mô đến cơ quan

 • Quan sát hình 20.3a và cho biết lá cây được cấu tạo từ những loại mô nào?

 • Quan sát hình 20.3b và cho biết dạ dày được cấu tạo từ những loại mô nào? 

 • Mô và cơ quan có mỗi liên hệ với nhau như thế nào?
 • Hãy kể tên một số cơ quan trong cơ thể con người và cho biết tim được cấu tạo từ những loại mô nào?

3. Từ cơ quan đến cơ thể

 • Quan sát hình 20.4, 20.5 và trả lời câu hỏi từ 7 đến 12.

  • Cho biết các hệ cơ quan cấu tạo nên cây cà chua.
  • Gọi tên các cơ quan cấu tạo nên hệ chồi tương ứng với các số (1) đến (4) trong hình và nêu chức năng của mỗi cơ quan này.
  • Nêu chức năng của hệ rễ.
  • Hãy kể tên một số cơ quan cấu tạo nên hệ tiêu hoá ở người và gọi tên các số từ (5) đến (9).
  • Ở người có những hệ cơ quan nào? Nêu chức năng của hệ tiêu hoá,
  • Điều gì sẽ xảy ra nếu trong cơ thể có một hệ cơ quan nào đó ngừng hoạt động?
  • Điểu gì sẽ xảy ra nếu cây cà chua bị mất đi hệ rễ?
 • Vẽ bảng sau vào vở và hoàn thành theo mẫu sau:

 • Nêu tên các cấp độ tổ chức trong cơ thể đa bào tương ứng với các số từ (1) đến (5) trong hình sau

Bài tập 1. Đơn vị cấu tạo và chức năng cơ bản của mọi cơ thể sống là:

A. mô         

B. tế bào       

C. cơ quan         

D. hệ cơ quan

Bài tập 2. Trong cơ thể đa bào, tập hợp các tế bào giống nhau cùng thực hiện một chức năng nhất định được gọi là

A. mô         

B. tế bào       

C. cơ quan         

D. hệ cơ quan

Bài tập 3. Kể tên các cơ quan thuộc hệ hô hấp ở người và cho biết mỗi liên hệ về chức năng của các cơ quan

Bài tập 4. Khi em tập thể dục, những cơ quan và hệ cơ quan nào trong cơ thể cùng phối hợp hoạt động?

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle