Giải khoa học tự nhiên 6 sách CTST bài 22: Phân loại thế giới sống

Câu hỏi và đề bài:
Giải chi tiết bài 22: Phân loại thế giới sống sách CTST khoa học tự nhiên 6. Đây là một trong những bộ sách mới được bộ Giáo dục và đào tạo phê duyệt nên ít nhiều học sinh còn bỡ ngỡ và gặp nhiều khó khăn trong quá trình học. Do đó, hãy để Baihoc.net là công cụ đắc lực hỗ trợ các em giúp các em thêm tự tin trong việc học môn khoa học tự nhiên 6
Bài giải:
Google:
giải khtn 6 CTST, giải khoa học tự nhiên 6 sách chân trời, giải chân trời sáng tạo khtn 6, giải bài giới thiệu về khoa học tự nhiên

1. Sự cần thiết của việc phân loại thế giới sống

 • Kể tên một số sinh vật trong hình 22.1. Từ đó, em hãy nhận xét về thế giới sống

 • Thế giới sống có thể được phân loại theo những tiêu chí nào? Trên cơ sở đó, em hãy phân loại các sinh vật trong hình 22.1

2. Các cấp bậc phân loại sinh vật

 • Quan sát hình 22.2, em hãy kể tên các bậc phân loại sinh vật theo thứ tự từ thấp đến cao trong thế giới sống

 • Từ cách phân loại loài Gấu đen châu mỹ, em hãy cho biết các bậc phân loại của loài Gấu trắng trong hình 22.3

 • Quan sát hình 22.4, em hãy cho biết sinh vật có những cách gọi tên nào? 

 • Nêu cách gọi tên khoa học của một số loài sau đây, biết

3. Các giới sinh vật

 • Quan sát hình 22.5, hãy cho biết sinh vật được chia thành mấy giới? Kể tên một số đại diện sinh vật thuộc mỗi giới

 • Em có thể phân biệt năm giới sinh vật dựa vào những tiêu chí nào
 • Hãy xác định môi trường sống của đại diện các sinh vật thuộc năm giới bằng cách hoàn thành bảng theo mẫu sau: 
 

4. Khóa lưỡng phân

 • Quan sát hình 22.6, em hãy nêu các đặc điểm được sử dụng để phân biệt các sinh vật trong hình

 • Em hãy cho biết cách xây dựng khóa lưỡng phân trong hình 22.7

 • Liên hệ việc sắp xếp các loại sách vào giá sách với việc sắp xếp các sinh vật của thế giới tự nhiên vào các nhóm phân loại có ý nghĩa gì?

Bài tập 1. Thế giới sinh vật được chia vào các bậc phân loại từ nhỏ đến lớn theo trật tự:

A. loài - chi - họ - bộ - lớp - ngành - giới

B. loài - họ - chi - bộ - lớp - ngành - giới

C. gới - nagnh - bộ - lớp - họ - chi - loài

D. giới - họ - lớp -ngành - bộ - chi - loài

Bài tập 2. Tên khoa học của loài người là: Homo sapiens Linnaeus, 1758. Hãy xác định tên giống, loài, tác giả, năm tìm ra loài đó

 

Bài tập 2. Tên khoa học của loài người là: Homo sapiens Linnaeus, 1758. Hãy xác định tên giống, loài, tác giả, năm tìm ra loài đó

Bài tập 3. Quan sát hình ảnh dưới đây, gọi tên sinh vật và cho biết sinh vật đó thuộc giới nào

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle