Giải khoa học tự nhiên 6 sách CTST bài 3: Quy định an toàn trong phòng thực hành. Giới thiệu một số dụng cụ đo - Sử dụng kính lúp và kính hiển vi quang học.

Câu hỏi và đề bài:
Giải chi tiết bài 3: Quy định an toàn trong phòng thực hành. Giới thiệu một số dụng cụ đo - Sử dụng kính lúp và kính hiển vi quang học. Đo khối lượng sách CTST khoa học tự nhiên 6. Đây là một trong những bộ sách mới được bộ Giáo dục và đào tạo phê duyệt nên ít nhiều học sinh còn bỡ ngỡ và gặp nhiều khó khăn trong quá trình học. Do đó, hãy để Baihoc.net là công cụ đắc lực hỗ trợ các em giúp các em thêm tự tin trong việc học môn khoa học tự nhiên 6
Bài giải:
Google:
giải khtn 6 CTST, giải khoa học tự nhiên 6 sách chân trời, giải chân trời sáng tạo khtn 6, giải bài giới thiệu về khoa học tự nhiên

1. Quy định an toàn khi học trong phòng thực hành

 • Quan sát hình 3.1 và cho biết những điều phải làm, không được làm trong phòng thực hành. Giải thích.

2. Kí hiệu cảnh báo trong phòng thực hành

 • Quan sát các kí hiệu cảnh báo trong hình và cho biết ý nghĩa của mỗi kí hiệu
 • Tại sao lại dùng kí hiệu cảnh báo thay cho mô tả bằng chữ

3. Giới thiệu một số dụng cụ đo: 

 • Gia đình em thường sử dụng dụng cụ đo nào? Kể tên một số dụng cụ đo mà em biết ?
 • Em hãy cho biết các dụng cụ trong hình 3.3 dùng để làm gì?  

 

 • Trình bày cách sử dụng bình chia độ để đo thể tích chất lỏng? 
 • Hoàn thiện quy trình đo bằng cách điền số thứ tự các bước trong bảng sau cho phù hợp: 

 

 • Em hãy thực hành đo khối lượng và thể tích hòn đá bằng cách sử dụng cân đo và cốc chia độ

4. Kính lúp và kính hiển vi quang học

 • Khi sử dụng kính lúp thì kích thước của vật thay đổi như thế nào so với khi không sử dụng
 • Em hãy dùng kính lúp đọc các dòng chữ trong sgk
 • Quan sát hình 3.8, chỉ rõ bộ phận cơ học và quang học trong cấu tạo kính hiển vi quang học

 • Kính hiển vi quang học có vai trò gì trong nghiên cứu khoa học?
 • Thực hành các bước sử dụng kính hiển vi quang học
 • Sử dụng kính hiển vi quang học, em hãy quan sát một số mẫu tiêu bản trong phòng thực hành

Bài tập

Bài tập 1. Việc làm nào sau đây được cho là không an toàn trong phòng thực hành?

A. Đeo găng tay khi lấy hoá chất.

B. Tự ý làm các thí nghiệm.

C. Sử dụng kính bảo vệ mắt khi làm thí nghiệm.

D. Rửa tay trước khi ra khỏi phòng thực hành.

Bài tập 2. Khi gặp sự cố mất an toàn trong phòng thực hành, em cần

A. báo cáo ngay với giáo viên trong phòng thực hành.

B. tự xử lí và không thông báo với giáo viên.

C. nhờ bạn xử lí sự có.    

 D. tiếp tục làm thí nghiệm.

Bài tập 3. Kí hiệu cảnh báo nào sau đây cho biết em đang ở gần vị trí có hoá chất độc hại?

Bài tập 4. Quan sát hình 3.2 (trang 12), em hãy cho biết những kí hiệu cảnh báo nào thuộc

a) kí hiệu chỉ dẫn thực hiện. b) kí hiệu báo nguy hại do hoá chất gây ra.

c) kí hiệu báo các khu vực nguy hiểm. d) kí hiệu báo cấm.

Bài tập 5. Cho các dụng cụ sau trong phòng thực hành: lực kế, nhiệt kế, cân đồng hồ, thước dây.

Hãy chọn dụng cụ thích hợp để đo: a) nhiệt độ của một cốc nước. b) khói lượng của viên bị sắt.

Bài tập 6. Kính lúp và kinh hiển vi thường được dùng để quan sát những vật có đặc điểm như thế nào?

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle