Giải mĩ thuật 6 sách CTST bài 3: Hoạt cảnh ngày hội

Câu hỏi và đề bài:
Giải chi tiết bài 3: Hoạt cảnh ngày hội sách CTST mĩ thuật 6. Đây là một trong những bộ sách mới được bộ Giáo dục và đào tạo phê duyệt nên ít nhiều học sinh còn bỡ ngỡ và gặp nhiều khó khăn trong quá trình học. Do đó, hãy để Baihoc.net là công cụ đắc lực hỗ trợ các em giúp các em thêm tự tin trong việc học môn mĩ thuật 6.
Bài giải:
Google:
giải mĩ thuật 6 CTST, giải mĩ thuật 6 sách chân trời, giải chân trời sáng tạo mĩ thuật 6, giải bài 3: Hoạt cảnh ngày hội

1. Tập hợp các nhân vật để tạo hoạt cảnh

  • Lựa chọn các nhân vật theo nhóm
  • Thảo luận tìm ý tưởng cho hoạt cảnh từ các nhân vật

2. Cách tạo mô hình hoạt cảnh từ các nhân vật

Quan sát hình và chỉ ra cách tạo mô hình hoạt cảnh cho các nhân vật 3D từ dây thép:

3. Tạo hoạt cảnh ngày hội từ các nhân vật có sẵn

- Xác định cảnh vật cần có trong mô hình hoạt cảnh

- Lựa chọn vật liệu, xác định kích thước và hình thức tạo hình

- Thực hiện theo ý tưởng của nhóm

4. Trưng bày sản phẩm và chia sẻ

Nêu cảm nhận và phân tích

  • Hoạt cảnh em ấn tượng
  • Hình khối tỉ lệ của nhân vật với cảnh vật
  • Không gian, nhịp điệu của hình khối, màu sắc trong hoạt cảnh
  • Cách điều chỉnh để mô hình hoạt cảnh hoàn thiện hơn

5. Kể chuyện với hoạt cảnh

  • Tưởng tượng câu chuyện trong hoạt cảnh
  • Sử dụng các nhân vật và bối cảnh vừa tạo ra để kể câu chuyện trong hoạt cảnh.

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo