Giải sách KNTT công dân 6 bài 11: Quyền cơ bản của trẻ em

Câu hỏi và đề bài:
Giải chi tiết bài 11: Quyền cơ bản của trẻ em sách KNTT giáo dục công dân 6 tập 1. Đây là một trong những bộ sách mới được bộ Giáo dục và đào tạo phê duyệt nên ít nhiều học sinh còn bỡ ngỡ và gặp nhiều khó khăn trong quá trình học. Do đó, hãy để Baihoc.net là công cụ đắc lực hỗ trợ các em giúp các em thêm tự tin trong việc học môn giáp dục công dân 6.
Bài giải:
Google:
giải công dân 6 KNTT, giải công dân 6 sách kết nối, giải kết nối tri thức GDCD 6, giải bài 11 gdcd 6 kntt

1. Khởi động

  • Cùng nghe bài hát “Quyền trẻ em”
  • Em hãy ghi lại các quyền trẻ em được nhắc tới trong bài hát?

2. Khám phá

  • Em hãy đọc thông tin kết hợp với quan sát các hình ảnh dưới đây để xác định các quyền trong nhóm quyền được sống còn của trẻ em.
  • Em hãy đọc thông tin kết hợp với quan sát các hình ảnh dưới đây để xác định các quyền trong nhóm quyền được bảo vệ của trẻ em.
  • Em hãy đọc thông tin kết hợp với quan sát các hình ảnh dưới đây để xác định các quyền trong nhóm quyền được phát triển  của trẻ em.
  • Em hãy đọc thông tin kết hợp với quan sát các hình ảnh dưới đây để xác định các quyền trong nhóm quyền được tham gia của trẻ em.

a) Em hãy cho quyền trẻ em có ý nghĩa như thế nào?

b) Theo em, điều gì sẽ xảy ra nếu quyền trẻ em không được thực hiện?

3. Luyện tập

  • Em hãy sắp xếp các quyền cụ thể của trẻ em dưới đây theo 4 nhiệm vụ theo bảng mẫu:

  • Em hãy kể 1 tấm gương thực hiện tốt quyền trẻ em. Em học được điều gì từ tấm gương đó.

Xử lí tình huống:

 

4. Vận dụng

  • Em hãy sưu tầm hoặc vẽ tranh về quyền trẻ em và chia sẻ bức tranh đó?
  • Em hãy viết thư tư vấn cho 1 bạn hay bị bố đánh và đe dọa nghỉ học để giúp bạn được hưởng các quyền cơ bản của trẻ em?

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo