Giải sách KNTT công dân 6 bài 3: Siêng năng, kiên trì

Câu hỏi và đề bài:
Giải chi tiết bài 3: Siêng năng, kiên trì sách KNTT giáo dục công dân 6 tập 1. Đây là một trong những bộ sách mới được bộ Giáo dục và đào tạo phê duyệt nên ít nhiều học sinh còn bỡ ngỡ và gặp nhiều khó khăn trong quá trình học. Do đó, hãy để Baihoc.net là công cụ đắc lực hỗ trợ các em giúp các em thêm tự tin trong việc học môn giáp dục công dân 6.
Bài giải:
Google:
giải công dân 6 KNTT, giải công dân 6 sách kết nối, giải kết nối tri thức GDCD 6, giải bài 3 gdcd 6 kntt

1. Khởi động

Em hãy cùng các bạn tham gia trò chơi "Ai nhanh hơn"

 - Tìm những câu ca dao, tục ngữ nói về siêng năng, kiên trì. Ai tìm được nhanh và nhiều câu đúng hơn sẽ chiến thắng.

 - Chia sẻ hiểu biết của em về ý nghĩa của những câu ca dao, tục ngữ đã tìm được.

2. Khám phá

1. Siêng năng, kiêng trì và biểu hiện của siêng năng, kiên trì

  • Thế nào là siêng năng kiên trì?

a) Mạc Đĩnh Chi đã nổ lực như thế nào để thi đỗ trạng nguyên?
b) Em hiểu thế nào là siêng năng, kiên trì?

  • Biểu hiện của siêng năng, kiên trì

Em hãy quan sát tranh để trả lời câu hỏi:

a) Xác định các hành vi, việc làm thể hiện sự siêng năng, kiên trì và chưa thể hiện siêng năng, kiên trì trong mỗi bức tranh?
b) Kể thêm các biểu hiện siêng năng, kiên trì trong học tập, lao động và trong cuộc sống mà em biết?

2. Ý nghĩa của siêng năng, kiên trì

Em hãy đọc trường hợp dưới đây và cho biết siêng năng, kiên trì của Hoa và Vân đã đem lại kết quả như thế nào?

3. Luyện tập 

Em hãy quan sát tranh và trả lời câu hỏi:

Theo em, bạn trong tranh cần làm gì để có kết quả học tập tốt hơn?

4. Vận dụng

  • Em hãy sưu tầm 1 tấm gương về siêng năng, kiên trì và viết bài học rút ra từ tấm gương đó?
  • Em hãy xây dựng và thực hiện kế hoạch khắc phục những biểu hiện chưa siêng năng, kiên trì của bản thân, sau đó chia sẻ kết quả thực hiện với thấy cô và các bạn?

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo