Giải sách KNTT công dân 6 bài 5: Tự lập

Câu hỏi và đề bài:
Giải chi tiết bài 5: Tự lập sách KNTT giáo dục công dân 6 tập 1. Đây là một trong những bộ sách mới được bộ Giáo dục và đào tạo phê duyệt nên ít nhiều học sinh còn bỡ ngỡ và gặp nhiều khó khăn trong quá trình học. Do đó, hãy để Baihoc.net là công cụ đắc lực hỗ trợ các em giúp các em thêm tự tin trong việc học môn giáp dục công dân 6.
Bài giải:
Google:
giải công dân 6 KNTT, giải công dân 6 sách kết nối, giải kết nối tri thức GDCD 6, giải bài 5 gdcd 6 kntt

1. Khởi động

Em hãy cùng các bạn tham gia trò chơi “giải ô chữ”

- Giải ô chữ để tìm chìa khóa, ai tìm được chìa khóa nhanh nhất sẽ thắng.

- Chia sẻ hiểu biết của em về từ khóa đó.

1. Hàng ngang gồm 7 chữ cái, chỉ thành tích nổi bật của học sinh mức bình thường.

2. Hàng ngang 2 gồm 6 chữ cái , chỉ sự đối lập và ỷ lại.

3. Hàng ngang số 3 gồm 7 chữ cái chỉ sự đồng nghĩa với làm việc.

4. Hàng  ngang 4 gồm 6 chữ cái, chỉ hoạt động chính học sinh, trường học. 

5. Hàng ngang số 5 gồm 6 chữ cái, chỉ thái độ tôn trọng và đúng mực đối với người lớn tuổi.

2. Khám phá

1.Tự lập và biểu hiện của tự lập

• Thế nào là tự lập?

a) Vì sao Bác Hồ quyết tâm ra đi tìm đường cứu nước?

b) Từ câu chuyện Bác Hồ em hiểu thế nào là tự lập?

• Biểu hiện của tự lập

Em hãy xác định những biểu hiện của tự lập trong các bức hình và thông tin trên?

2.Ý nghĩa của tự lập

  • Từ các trường hợp trên, em hãy cùng các bạn thảo luận và cho biết ý nghĩa của tự lập đối với bản thân, gia đình và xã hội?

3. Luyện tập

  • Em hãy nêu 1 số biểu hiện về tự lập trong học tập và sinh hoạt hằng ngày?
  • Em hãy kể về 1 hành vi ỷ lại , dựa dẫm và phụ thuộc vào người khác mà em đã gặp hoặc nghe kể trong học tập và cuộc sống. Em rút ra bài học gì từ những hành vi đó?
  • Xử lí tình huống:
  •  [Kết nối tri thức và cuộc sống] Giải GDCD 6 bài 5: Tự lập

4. Vận dụng:

• Em hãy lập và thực hiện kế hoạch rèn luyện tính tự lập của bản thân, theo gợi ý sau; các lĩnh vực rèn luyện (học tập, sinh hoạt hằng ngày); công việc thực hiện; biện pháp thực hiện; kết quả rèn luyện.

• Sắp tới kì nghỉ hè , bố mẹ dự định cho em về quê ngoại 1 tháng sống cùng ông bà. Em hãy thiết kế 1 cuốn sổ tay; thời gian nội dung nhắc nhở; cách thức thực hiện ;tự đánh giá.

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo