Giải sách KNTT hoạt động trải nghiệm 6 tuần 3: Điều chỉnh bản thân cho phù hợp với môi trường học tập mới

Câu hỏi và đề bài:
Giải chi tiết tuần 3: Điều chỉnh bản thân cho phù hợp với môi trường học tập mới sách KNTT hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6. Đây là sách mới được bộ Giáo dục và đào tạo phê duyệt nên ít nhiều học sinh còn bỡ ngỡ và gặp nhiều khó khăn trong quá trình học. Do đó, hãy để Baihoc.net là công cụ đắc lực hỗ trợ các em giúp các em thêm tự tin trong việc học môn hoạt động trải nghiệm 6.
Bài giải:
Google:
giải hđ trải nghiệm 6 KNTT, giải hướng nghiệp 6 sách kết nối, giải kết nối tri thức hđ trải nghiệm 6, giải Điều chỉnh bản thân cho phù hợp với môi trường học tập mới

Hoạt động 1: Chia sẻ những khó khăn và những việc đã làm được trong môi trường học tập mới

- Chia sẻ trong nhóm về những nội dung sau:

+ Em gặp những khó khăn nào trong môi trường học tập mới?

+ Em đã tìm sự hỗ trợ, tư vẫn của ai để khắc phục những khó khăn mà em gặp phải?

+ Những việc em đã làm được trong môi trường học tập mới.

- Nêu những điều em học được từ các bạn trong việc thay đổi cho phù hợp với môi trường học tập mới.

Hoạt động 2: Xác định những việc làm để phù hợp với môi trường học tập mới

- Suy ngẫm về những việc làm học sinh lớp 6 nên làm để phù hợp với môi trường học tập mới.

- Thảo luận để xác định những việc nên làm.

Hoạt động 3: Lập kế hoạch rèn luyện trong môi trường học tập mới

1. Xác định những khó khăn và điều bản thân cần thay đổi, điều chỉnh

2. Xây dựng kế hoạch điều chỉnh bản thân để phù hợp với môi trường học tập mới theo bảng mẫu gợi ý dưới đây:

3. Hoàn thiện kế hoạch

 

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo