Giải sách KNTT khoa học tự nhiên 6 bài 10: Các thể của chất và sự chuyển thể

Câu hỏi và đề bài:
Giải chi tiết bài 10: Các thể của chất và sự chuyển thể KNTT khoa học tự nhiên 6. Đây là một trong những bộ sách mới được bộ Giáo dục và đào tạo phê duyệt nên ít nhiều học sinh còn bỡ ngỡ và gặp nhiều khó khăn trong quá trình học. Do đó, hãy để Baihoc.net là công cụ đắc lực hỗ trợ các em giúp các em thêm tự tin trong việc học môn khoa học tự nhiên 6.
Bài giải:
Google:
giải khoa học tự nhiên 6 KNTT, giải khoa học tự nhiên 6 sách kết nối, giải kết nối sách khoa học tự nhiên, giải bài 10: Các thể của chất và sự chuyển thể

A. Mở đầu

Giữa các thể của nước có sự chuyển đổi qua lại lẫn nhau ở những điều kiện nhất định. Sự chuyển thể của nước gây ra những hiện tượng tự nhiên nào trên Trái Đất?

I. Các thể của chất: thể rắn, thể lỏng và thể khí

* Câu hỏi:

Câu 1. Hãy nêu một số ví dụ về chất ở thể rắn, lỏng và khí mà em biết

Câu 2. Em có thể dùng chất ở thể lỏng để tạo nên vật có hình dạng cố định không?

* Hoạt động: TÌm hiểu một số tính chất của chất ở thể rắn, lỏng và khí

 Hãy rút ra nhận xét về hình dạng, khả năng chịu nén của chất ở thể rắn, lỏng và khí.

Câu hỏi: 

Câu 1. Khi mở lọ nước hoa, một lát sau có thể ngửi thấy mùi nước hoa. Điều này thể hiện tích chất gì của chất ở thể khí?

Câu 2. Nước từ nhà máy nước được dẫn đến các hộ dân qua các đường ống. Điều này thể hiện tính chất gì của chất ở thể lỏng?

Câu 3. Ta có thể đi được trên mặt nước đóng băng. Điều này thể hiện tính chất gì ở thể rắn

II. Sự chuyển thể của chất

1. Sự nóng chảy và sự đông đặc

* Câu hỏi:

Câu 1. Nhiệt độ nóng chảy của sắt, thiếc và thủy ngân lần lượt là 1538C, 232C, -39C. Hãy dự đoán chất nào là chất lỏng ở nhiệt độ thường.

Câu 2. Khi để cục nước đá ở nhiệt độ phòng em thấy có hiện tượng gì? Tại sao?

Câu 3. Quan sát hình 2.4 và trình bày sự chuyển thể đã diễn ra ở thác nước khi chuyển sang mùa hè (hình a) và khi chuyển sang mùa đông (hình b).

* Hoạt động:

Câu 1. Ghi lại nhiệt độ và thể của nước trong ống nghiệm theo mẫu bảng sau:

Thời gian

Nhiệt độ

Thể của nước

Ban đầu

?

?

1 phút

?

?

2 phút

?

?

….

 

 

10 phút

?

?

Câu 2. Nhận xét về nhiệt độ của nước ta trong quá trình nóng chảy

2. Sự hóa hơi và sự ngưng tụ

* Câu hỏi:

Câu 1: Nêu đặc điểm giống và khác nhau giữa sự bay hơi và sự ngưng tụ

Câu 2: Nêu điểm giống và khác nhau giữa sự bay hơi và sự sôi

* Hoạt động: Theo dõi nhiệt độ của nước trong quá trình nước sôi

Câu 1: Ghi lại nhiệt độ trên nhiệt kế trong quá trình đun nước đến sôi (1 phút ghi 1 lần, ghi khoảng 4-5 lần)

Câu 2: Nhận xét nhiệt độ của nước trong quá trình nước sôi

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle