Giải sách KNTT khoa học tự nhiên 6 bài 13: Một số nguyên liệu

Câu hỏi và đề bài:
Giải chi tiết bài 13: Một số nguyên liệu sách KNTT khoa học tự nhiên 6. Đây là một trong những bộ sách mới được bộ Giáo dục và đào tạo phê duyệt nên ít nhiều học sinh còn bỡ ngỡ và gặp nhiều khó khăn trong quá trình học. Do đó, hãy để Baihoc.net là công cụ đắc lực hỗ trợ các em giúp các em thêm tự tin trong việc học môn khoa học tự nhiên 6.
Bài giải:
Google:
giải khoa học tự nhiên 6 KNTT, giải khoa học tự nhiên 6 sách kết nối, giải kết nối sách khoa học tự nhiên, giải bài 13: Một số nguyên liệu

A. MỞ ĐẦU

Con người chế biến các nguyên liệu tự nhiên hay nhân tạo để làm ra những sản phẩm mới. Em hãy kế ra một số ví dụ về việc chế biến nguyên liệu thành sản phẩm mới mà em biết.

B. KHÁM PHÁ

I. Các nguyên liệu

* Hoạt động:

Hãy tìm hiểu và cho biết quặng bauxite (bôxit), được khai thác ở Lâm Đồng, dùng làm nguyên liệu để sản xuất chất gì.

II. Đá vôi

* Hoạt động: Tìm hiểu tính chất của đá vôi:

Trả lời câu hỏi:

a. Đá vôi có dễ dàng bị đinh sắt làm trầy xước không?

b. Khi nhỏ acid vào đá vôi, em quan sát thấy hiện tượng gì?

* Câu hỏi:

Câu 1: Hãy nêu một số tính chất và ứng dụng của đá vôi

Câu 2: Hãy tìm hiểu và cho biết tác hại của việc khai thác đá vôi đối với môi trường?

III. Quặng

* Hoạt động:

Câu 1. Em hãy tìm hiểu về các mỏ quặng ở Việt Nam thông qua các phương tiện thông tin và cho biết các quặng này chứa các khoáng chất gì và ứng dụng của nó.

Câu 2. Tìm hiểu và trao đổi với bạn bè về tác động môi trường trong các vùng có khai thác quặng mà em biết.

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle