Giải sách KNTT khoa học tự nhiên 6 bài 14: Một số nhiên liệu

Câu hỏi và đề bài:
Giải chi tiết bài 14: Một số nhiên liệu sách KNTT khoa học tự nhiên 6. Đây là một trong những bộ sách mới được bộ Giáo dục và đào tạo phê duyệt nên ít nhiều học sinh còn bỡ ngỡ và gặp nhiều khó khăn trong quá trình học. Do đó, hãy để Baihoc.net là công cụ đắc lực hỗ trợ các em giúp các em thêm tự tin trong việc học môn khoa học tự nhiên 6.
Bài giải:
Google:
giải khoa học tự nhiên 6 KNTT, giải khoa học tự nhiên 6 sách kết nối, giải kết nối sách khoa học tự nhiên, giải bài 14: Một số nhiên liệu

A. MỞ ĐẦU

Với tốc độ tiêu thụ như hiện tại, loài người sẽ nhanh chóng cạn kiệt các nguồn nhiêu liệu thông thường như than đá, dầu mỏ, khí thiên nhiên. Em hình dung khi đó loài người sẽ sống như thế nào?

B. KHÁM PHÁ

I. Các loại nhiên liệu

* Câu hỏi:

Câu 1. Nhiên liệu tồn tại ở những thể nào?

Câu 2. Em hãy cho biết ứng dụng của các nhiên liệu: dầu hỏa, gỗ, xăng, than đá, khí thiên nhiên

II. Nguồn nhiên liệu, tính chất và cách sử dụng nhiên liệu

Câu 1: Hãy kể tên các nhiên liệu thường được dùng trong việc đun nấu và nêu cách dùng nhiên liệu đó ăn toàn, tiết kiệm

Câu 2: Hãy cho biết một số tác động đến môi trường khi sử dụng nhiên liệu hóa thạch.

* Hoạt động: Tìm hiểu tính chất của nhiên liệu

Câu 1. Quan sát việc sử dụng nhiên liệu trong đời sống hằng ngày như bật bếp gas, bật chiếc bật lửa gas. châm lửa đến dâu. đối chảy than củi... Em hãy nhận xét về tinh bắt lửa của nhiên liệu gas, dâu. than. Để dập tất bếp than củi, em làm thế nào?

Câu 2. Khi mở nắp binh chứa xăng. dâu. ta ngửi tháy mùi đặc trưng của chúng. Tại sao?

Câu 3. Nêu các tính chất của nhiên liệu mà em quan sát thấy.

III. Sơ lược về an ninh năng lượng

* Câu hỏi:

Hãy nêu một số nguồn năng lượng khác có thể dùng để thay thế năng lượng từ nhiên liệu hóa thạch.

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle