Giải sách KNTT khoa học tự nhiên 6 bài 18: Tế bào- Đơn vị cơ bản của sự sống

Câu hỏi và đề bài:
Giải chi tiết bài 18: Tế bào- Đơn vị cơ bản của sự sống sách KNTT khoa học tự nhiên 6. Đây là một trong những bộ sách mới được bộ Giáo dục và đào tạo phê duyệt nên ít nhiều học sinh còn bỡ ngỡ và gặp nhiều khó khăn trong quá trình học. Do đó, hãy để Baihoc.net là công cụ đắc lực hỗ trợ các em giúp các em thêm tự tin trong việc học môn khoa học tự nhiên 6.
Bài giải:
Google:
giải khoa học tự nhiên 6 KNTT, giải khoa học tự nhiên 6 sách kết nối, giải kết nối sách khoa học tự nhiên, giải bài 18: Tế bào- Đơn vị cơ bản của sự sống

A. MỞ ĐẦU

Mỗi ngôi nhà được xây nên từ nhiều viên gạch. Vậy đã bao giờ em tự hỏi: Những sinh vật xung quanh chúng ta được hình thành từ đơn vị cấu trúc nào?

B. KHÁM PHÁ

I. Tế bào là gì?

Tại sao tế bào được coi là đơn vị cơ bản của các cơ thể sống?

II. Hình dạng và kích thước tế bào

1. Hình dạng tế bào

* Câu hỏi:

Câu 1: Quan sát hình 1.1, nêu nhận xét về hình dạng tế bào.

2. Kích thước tế bào

* Câu hỏi:

Quan sát kích thước tế bào vi khuẩn, tế bào động vật, tế bào thực vật trong hình 18.2 và cho biết tế bào nào có thể quan sát bằng kính hiện vi, tế bào nào có thể quan sát bằng mắt thường?

* Hoạt động: Thảo luận

Đọc ý kiến trên của các bạn và trả lời các câu hỏi sau:

1. Phát biểu nào đúng?

2. Lấy vị dụ để giải thích tại sao các phát biểu khác không đúng.

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle