Giải sách KNTT khoa học tự nhiên 6 bài 20: Sự lớn lên và sinh sản của tế bào

Câu hỏi và đề bài:
Giải chi tiết bài 20: Sự lớn lên và sinh sản của tế bào sách KNTT khoa học tự nhiên 6. Đây là một trong những bộ sách mới được bộ Giáo dục và đào tạo phê duyệt nên ít nhiều học sinh còn bỡ ngỡ và gặp nhiều khó khăn trong quá trình học. Do đó, hãy để Baihoc.net là công cụ đắc lự
Bài giải:
Google:
giải khoa học tự nhiên 6 KNTT, giải khoa học tự nhiên 6 sách kết nối, giải kết nối sách khoa học tự nhiên, giải bài 20: Sự lớn lên và sinh sản của tế bào

A. MỞ ĐẦU

Em bé khi mới sinh có chiều dài trung bình là 50 cm. Theo thời gian, em bé lớn dần thành người trưởng thành với chiều cao trung bình (của người Việt Nam) là 164,4 cm ( ở nam) và 154 cm ( ở nữ). Qúa trình nào đã giúp con người cũng như các sinh vật khác lớn lên như vậy?

B. KHÁM PHÁ

I. Sự lớn lên của tế bào

* Câu hỏi:

Quan sát hình 20.1 và trả lời câu hỏi:

Câu 1: Kích thước tế bào chất và nhân thay đổi thế nào khi tế bào lớn lên?

Câu 2: Tế bào có lớn lên mãi được không? Tại sao?

II. Sự sinh sản (phân chia) của tế bào

* Câu hỏi:

Quan sát hình 20.1 và 20.2 để trả lời các câu hỏi sau:

Câu 1: Khi nào thì tế bào phân chia?

Câu 2: Cơ thể chúng ta gồm hàng tỉ tế bào được hình thành nhờ quá trình nào?

III. Ý nghĩa của sự lớn lên và sinh sản tế bào

* Câu hỏi:

Quan sát hình 20.3 và cho biết cây ngô lớn lên nhờ quá trình nào?

* Câu hỏi:

Quan sát hình 20.3-20.4 thảo luận và trả lời câu hỏi:

Câu 1. Sự sinh sản tế bào có ý nghĩa gì?

Câu 2:  Nhờ quá trình nào cơ thể có được những tế bào mới để thay thế cho những tế bào già, các tế bào chết, tế bào bị tổn thương?

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle