Giải sách KNTT khoa học tự nhiên 6 bài 21: Thực hành quan sát và phân biệt một số loại tế bào

Câu hỏi và đề bài:
Giải chi tiết bài 21: Thực hành quan sát và phân biệt một số loại tế bào sách KNTT khoa học tự nhiên 6. Đây là một trong những bộ sách mới được bộ Giáo dục và đào tạo phê duyệt nên ít nhiều học sinh còn bỡ ngỡ và gặp nhiều khó khăn trong quá trình học. Do đó, hãy để Baihoc.net là công cụ đắc lực hỗ trợ các em giúp các em thêm tự tin trong việc học môn khoa học tự nhiên 6.
Bài giải:
Google:
giải khoa học tự nhiên 6 KNTT, giải khoa học tự nhiên 6 sách kết nối, giải kết nối sách khoa học tự nhiên, giải bài 21: Thực hành quan sát và phân biệt một số loại tế bào

I. CHUẨN BỊ ( SGK)

II. CÁCH TIẾN HÀNH (SGK)

III. THU HOẠCH

Câu 1: Vẽ lại các loại tế bào đã quan sát được bằng kính hiển vi

Câu 2: Dựa vào hình ảnh quan sát được, em hãy nêu các thành phần của mỗi loại tế bào rồi hoàn thành theo mẫu bảng dưới đây

 

Tế bào hành tây

Tế bào trứng cá

Thành phần quan sát được

 

 

Thành phần không quan sát được

 

 

Hình vẽ

 

 

Câu 3: Trả lời câu hỏi:

a. Thành phần nào em quan sát thấy ở cả hai loại tế bào?

b. Đặc điểm nào giúp em phân biệt được tế bào hành tây với tế bào trứng cá

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle