Giải sách KNTT khoa học tự nhiên 6 bài 23: Tổ chức cơ thể đa bào

Câu hỏi và đề bài:
Giải chi tiết bài 23: Tổ chức cơ thể đa bào sách KNTT khoa học tự nhiên 6. Đây là một trong những bộ sách mới được bộ Giáo dục và đào tạo phê duyệt nên ít nhiều học sinh còn bỡ ngỡ và gặp nhiều khó khăn trong quá trình học. Do đó, hãy để Baihoc.net là công cụ đắc lực hỗ trợ các em giúp các em thêm tự tin trong việc học môn khoa học tự nhiên 6.
Bài giải:
Google:
giải khoa học tự nhiên 6 KNTT, giải khoa học tự nhiên 6 sách kết nối, giải kết nối sách khoa học tự nhiên, giải bài 23: Tổ chức cơ thể đa bào

A. MỞ ĐẦU

Em không thể chiến thắng một trận bóng đá nếu chỉ đá một mình. Làm việc theo nhóm thường hiệu quả hơn làm việc cá nhân. Trong cơ thể, các tế bào hoạt động theo cách đó. Vậy, các tế bào được tổ chức và phối hợp hoạt động với nhau như thế nào trong cơ thể đa bào?

B. KHÁM PHÁ

I. Các cấp tổ chức của cơ thể đa bào

Câu 1. 

* Câu hỏi: Quan sát hình 23.2 viết sơ đồ thể hiện mối quan hệ giữa các cấp tổ chức của cơ thể từ thấp đến cao

* Hoạt động: Quan sát hình 23.2 rồi thực hiện các yêu cầu dưới đây:

Câu 1. Gọi tên các cấp tổ chức cơ thể tương ứng với các hình A đến E cho phù hợp

Câu 2. Nêu tên cơ quan của động vật và thực vật được minh họa ở hình.

II. Từ tế bào tạo thành mô

* Câu hỏi: Quan sát hình 23.3 và 23.4, nêu một số mô ở người và ở thực vật.

* Câu hỏi: Quan sát hình 23.6, hãy xác định vị trí và gọi tên các cơ quan tương ứng với các chữ cái từ A đến D. Ghép tên mỗi cơ quan đó với chức năng phù hợp được mô tả dưới đây:

1. Nâng đỡ cơ thể và vận chuyển các chất dinh dưỡng

2. Tổng hợp chất dinh dưỡng cho cơ thể

3. Hút nước và chất khoáng cho cơ thể

4. Tạo ra quả và hạt

IV. Từ cơ quan tạo thành hệ cơ quan

* Câu hỏi: Tìm hiểu một hệ cơ quan ở người và thực hiện các yêu cầu sau:

Câu 1: Hệ cơ quan đó có những cơ quan nào?

Câu 2: Nêu chức năng của hệ cơ quan đó đối với cơ thể

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle