Giải sách KNTT khoa học tự nhiên 6 bài 24: Thực hành quan sát và mô tả cơ thể đơn bào, cơ thể đa bào

Câu hỏi và đề bài:
Giải chi tiết bài 24: Thực hành quan sát và mô tả cơ thể đơn bào, cơ thể đa bào sách KNTT khoa học tự nhiên 6. Đây là một trong những bộ sách mới được bộ Giáo dục và đào tạo phê duyệt nên ít nhiều học sinh còn bỡ ngỡ và gặp nhiều khó khăn trong quá trình học. Do đó, hãy để Baihoc.net là công cụ đắc lực hỗ trợ các em giúp các em thêm tự tin trong việc học môn khoa học tự nhiên 6.
Bài giải:

I. CHUẨN BỊ

II. CÁCH TIẾN HÀNH

III. THU HOẠCH

Google:
giải khoa học tự nhiên 6 KNTT, giải khoa học tự nhiên 6 sách kết nối, giải kết nối sách khoa học tự nhiên, giải bài 24: Thực hành quan sát và mô tả cơ thể đơn bào, cơ thể đa bào

Câu 1: Kết quả quan sát cơ thể đơn bào

a. Dựa vào kết quả quan sát tiêu bản sinh vật trong nước ao (hồ), em hãy hoàn thành bằng thu hoạch theo mẫu sau:

Tên sinh vật quan sát được

Vẽ hình

 

 

 

 

b. Kể tên các cơ thể đơn bào có khả năng quang hợp mà em quan sát thấy. Dấu hiệu nhận biết chúng là gì?

Câu 2: Dựa vào kết quả quan sát mô hình hoặc tranh, ảnh một số hệ cơ quan trong cơ thể người, hoàn thành bảng theo mẫu:

                   Đặc điểm

Hệ cơ thể

Các cơ quan cấu tạo

Vị trí trên cơ thể

Hệ tiêu hóa

 

 

Hệ tuần hoán

 

 

Hệ thần kinh

 

 

Câu 3: Từ kết quả quan sát các cơ quan của một số cây, hoàn thành bảng theo mẫu sau:

Tên cây

Cơ quan quan sát được

Mô tả

 

 

 

 

 

 

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle