Giải sách KNTT khoa học tự nhiên 6 bài 25: Hệ thống phân loại sinh vật

Câu hỏi và đề bài:
Giải chi tiết bài 25: Hệ thống phân loại sinh vật sách KNTT khoa học tự nhiên 6. Đây là một trong những bộ sách mới được bộ Giáo dục và đào tạo phê duyệt nên ít nhiều học sinh còn bỡ ngỡ và gặp nhiều khó khăn trong quá trình học. Do đó, hãy để Baihoc.net là công cụ đắc lực hỗ trợ các em giúp các em thêm tự tin trong việc học môn khoa học tự nhiên 6.
Bài giải:
Google:
giải khoa học tự nhiên 6 KNTT, giải khoa học tự nhiên 6 sách kết nối, giải kết nối sách khoa học tự nhiên, giải bài 25: Hệ thống phân loại sinh vật

A. MỞ ĐẦU

Khi vào một cửa hàng sách, em sẽ dễ dàng tìm được cuốn sách mình cần vì sách trong cửa hàng đã được sắp xếp thành từng nhóm khác nhau. Vậy để có thể dễ dàng tìm ra một loại sinh vật trong vô số các loài sinh vật trong tự nhiên, các nhà khoa học đã phân loại thế giới sống như thế nào?

B. KHÁM PHÁ

I. Sự cần thiết của việc phân loại thế giới sống

Câu 1. Em hãy sắp xếp sách vở và đồ dùng học tập của em thành từng nhóm dựa vào đặc điểm chung giữa chúng.

Câu 2. Việc phân loại đó giúp ích gì cho em?

II. Hệ thống phân loại sinh vật (sgk)

III. Giới và hệ thống phân loại năm người

* Câu hỏi:

Quan sát hình 25.4 và cho biết sinh vật được chia thành những giới nào?

* Hoạt động: Các loài trong hình 25.5 thuộc giới Nắm, giới Thực vật và giới Động vật

Em hãy sắp xếp các loài trong hình vào các giới cho phù hợp. Nêu lí do vì sao em sắp xếp như vậy:

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle