Giải sách KNTT khoa học tự nhiên 6 bài 28: Thực hành làm sữa chua và quan sát vi khuẩn

Câu hỏi và đề bài:
Giải chi tiết bài 28: Thực hành làm sữa chua và quan sát vi khuẩn sách KNTT khoa học tự nhiên 6. Đây là một trong những bộ sách mới được bộ Giáo dục và đào tạo phê duyệt nên ít nhiều học sinh còn bỡ ngỡ và gặp nhiều khó khăn trong quá trình học. Do đó, hãy để Baihoc.net là công cụ đắc lực hỗ trợ các em giúp các em thêm tự tin trong việc học môn khoa học tự nhiên 6.
Bài giải:

I. CHUẨN BỊ (SGK)

II. TIẾN HÀNH ( SGK)

III. THU HOẠCH

Google:
giải khoa học tự nhiên 6 KNTT, giải khoa học tự nhiên 6 sách kết nối, giải kết nối sách khoa học tự nhiên, giải bài 28: Thực hành làm sữa chua và quan sát vi khuẩn

Câu 1. Vẽ vào vở hình ảnh vi khuẩn có trong sữa chua đã quan sát được bằng kinh hiển vi ở các độ phóng đại khác nhau (về thêm nếu quan sát mẫu vị khuẩn khác).

Câu 2. Nhận xét về hình dạng và cách sắp xếp của các vi khuẩn quan sát được.

Câu 3. Vi sao trong khi làm sữa chua, không dùng nước sôi đẻ pha hộp sữa chua dùng làm giống? Sau thời gian ủ âm hỗn hợp làm sữa chua, néu đề sản phẩm ở ngoài (không cho vào tủ lạnh) thi điều gl sẽ xảy ra?

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle