Giải sách KNTT khoa học tự nhiên 6 bài 33: Thực hành quan sát các loại nấm

Câu hỏi và đề bài:
Giải chi tiết bài 33: Thực hành quan sát các loại nấm sách KNTT khoa học tự nhiên 6. Đây là một trong những bộ sách mới được bộ Giáo dục và đào tạo phê duyệt nên ít nhiều học sinh còn bỡ ngỡ và gặp nhiều khó khăn trong quá trình học. Do đó, hãy để Baihoc.net là công cụ đắc lực hỗ trợ các em giúp các em thêm tự tin trong việc học môn khoa học tự nhiên 6.
Bài giải:

I. CHUẨN BỊ

II. CÁCH TIẾN HÀNH

III. THU HOẠCH

Câu 1: Mô tả các loại nấm mốc trên mẫu vật đã chuẩn bị theo các tiêu chí trong bảng sau:

               Tiêu chí so sánh

 

 

Mốc trên mẫu vật

Màu sắc

Hình dạng

Cấu tạo sợi mốc ( có thể vẽ hình)

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 2: Dựa trên kết quả quan sát các thành phần cấu tạo của mỗi mẫu nấm đã chuẩn bị, em hãy hoàn thành bảng theo mẫu dưới đây:

       Cấu tạo

 

Tên nấm

Váy nấm

Mũ nấm

Phiến nấm

Cổ nấm

Cuống nấm

Bao gốc

Sợi nấm

Nấm sò

 

v

v

 

v

 

v

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 3: Vẽ vào vở hình ảnh một số loại nấm đã quan sát, chú thích các bộ phận của nấm

Hướng dẫn: Học sinh quan sát và hoàn thành các bảng và vẽ hình vào vở.

Google:
giải khoa học tự nhiên 6 KNTT, giải khoa học tự nhiên 6 sách kết nối, giải kết nối sách khoa học tự nhiên, giải bài 33: Thực hành quan sát các loại nấm

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle