Giải sách KNTT khoa học tự nhiên 6 bài 37: Thực hành quan sát và nhận biết một số nhóm động vật ngoài thiên nhiên

Câu hỏi và đề bài:
Giải chi tiết bài 37: Thực hành quan sát và nhận biết một số nhóm động vật ngoài thiên nhiên sách KNTT khoa học tự nhiên 6. Đây là một trong những bộ sách mới được bộ Giáo dục và đào tạo phê duyệt nên ít nhiều học sinh còn bỡ ngỡ và gặp nhiều khó khăn trong quá trình học. Do đó, hãy để Baihoc.net là công cụ đắc lực hỗ trợ các em giúp các em thêm tự tin trong việc học môn khoa học tự nhiên 6.
Bài giải:

I. CHUẨN BỊ

II. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH

III. THU HOẠCH

 

Google:
giải khoa học tự nhiên 6 KNTT, giải khoa học tự nhiên 6 sách kết nối, giải kết nối sách khoa học tự nhiên, giải bài 37: Thực hành quan sát và nhận biết một số nhóm động vật ngoài thiên nhiên

Câu 1. Hoàn thành bảng thu hoạch theo mẫu sau:

STT Tên động vật quan sát được Môi trường sống

Đặc điểm 

(hinh dạng, màu sắc, ...)

1 Tôm Dưới nước Chân phân đốt
2 ? ? ?
3 ? ? ?
4 ? ? ?
... ? ? ?

Câu 2. Trả lời câu hỏi:

a) Trong khu vực quan sát nhóm động vật nào em gặp nhiều nhất? Nhóm nào gặp ít nhất? Nhận xét về hình dạng, kích thước, cơ quan di chuyển và cách di chuyển của các loài động vật quan sát được.

b) Nêu tên các động vật có ích cho cây, có hại cho cây mà em quan sát được.

c) Nhiều loài động vật có màu sắc trùng với màu của môi trường hoặc có hình dạng giống với vật nào đó trong môi trường (Hình 14.3). Hãy kể tên các động vật có những đặc điểm trên mà em quan sát được. Theo em, những đặc điểm này có lời gì cho động vật?

Câu 3. Chia sẻ những hình ảnh về động vật em đã chụp được trong quá trình quan sát hoặc vẽ lại một loài em đã quan sất được.

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle