Giải sách KNTT khoa học tự nhiên 6 bài 38: Đa dạng sinh học

Câu hỏi và đề bài:
Giải chi tiết bài 38: Đa dạng sinh học sách KNTT khoa học tự nhiên 6. Đây là một trong những bộ sách mới được bộ Giáo dục và đào tạo phê duyệt nên ít nhiều học sinh còn bỡ ngỡ và gặp nhiều khó khăn trong quá trình học. Do đó, hãy để Baihoc.net là công cụ đắc lực hỗ trợ các em giúp các em thêm tự tin trong việc học môn khoa học tự nhiên 6.
Bài giải:
Google:
giải khoa học tự nhiên 6 KNTT, giải khoa học tự nhiên 6 sách kết nối, giải kết nối sách khoa học tự nhiên, giải bài 38: Đa dạng sinh học

A. MỞ BÀI

Sự tồn tại của bất cứ loài sinh vật nào cũng đóng một vai trò nhất định trong tự nhiên và góp phần tạo nên đa dạng sinh học. Đa dạng sinh học có vai trò quan trọng như thế nào và tại sao phải bảo vệ đa dạng sinh học?

B. KHÁM PHÁ

I. Đa dạng sinh học là gì?

  • Quan sát hình và ví dụ về đa dạng loài ở thực vật, động vật.

II. Vai trò của đa dạng sinh học

1. Vai trò của đa dạng sinh học trong tự nhiên

Câu hỏi. Quan sát hình 15.3 và cho biết điều gì sẽ xảy ra nếu loài sau trong hình bị giảm số lượng hoặc biến mất.

a) Cú mèo

b) Thực vật

2. Vai trò của đa dạng sinh học đối với con người

* Câu hỏi: Kể tên các loài thực phẩm và đồ dùng của con người có nguồn gốc từ động vật và thực vật.

III. Nguyên nhân gây suy giảm đa dạng sinh học và hậu quả

1. Nguyên nhân

* Câu hỏi:

Câu 1: Quan sát hình 15.7 và nêu các nguyên nhân gây suy giảm đa dạng sinh học.

Câu 2: Kể thêm các hoạt động khác của con người có thể gây suy giảm đa dạng sinh học.

2. Hậu quả:

Quan sát Hinh 38.8 và thực hiện các yêu cầu sau:

Câu 1. Nêu sự suy giảm đa dạng sinh học do phá rừng. Phân tích những tác hại do suy giảm đa dạng sinh học từ việc phá rừng có thê gây ra.

Câu 2. Nêu thêm những tác hại khác của suy giảm đa dạng sinh học, từ đó cho biết vỉ sao cản phải bảo vệ đa dạng sinh học.

IV. Bảo vệ đa dạng sinh học

Câu 1. Quan sát hình 15.9, nêu các biện pháp bảo vệ đa dạng sinh học và tác dụng của mỗi biện pháp đó. Kể thêm các biện pháp khác.

Câu 2. Thực hiện tuyên truyền và thực hiện các Luật Bảo vệ môi trường, Luật Đa dạng sinh học, Luật Bảo về và phát triển rừng, ...

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle