Giải sách KNTT khoa học tự nhiên 6 bài 40: Lực là gì

Câu hỏi và đề bài:
Giải chi tiết bài 40: Lực là gì sách KNTT khoa học tự nhiên 6. Đây là một trong những bộ sách mới được bộ Giáo dục và đào tạo phê duyệt nên ít nhiều học sinh còn bỡ ngỡ và gặp nhiều khó khăn trong quá trình học. Do đó, hãy để Baihoc.net là công cụ đắc lực hỗ trợ các em giúp các em thêm tự tin trong việc học môn khoa học tự nhiên 6.
Bài giải:
Google:
giải khoa học tự nhiên 6 KNTT, giải khoa học tự nhiên 6 sách kết nối, giải kết nối sách khoa học tự nhiên, giải bài 40: Lực là gì

A. MỞ ĐẦU

Tuy chưa được học về lực nhưng chắc em đã không ít lần nghe nói tới lực. Em có thể xác định được những lực nào trong các hình:

 

B. KHÁM PHÁ

I. Lực và sự đẩy, kéo

Khi vật A đẩy hoặc kéo vật B ta nói vật A tác dụng lực lên vật B

II. Tác dụng của lực

* Câu hỏi:

Câu 1. Hãy tìm thêm ví dụ về lực làm thay đổi tốc độ hướng chuyển động.

Câu 2. Nén một lò xo, kéo dãn dây chun( hình 1.4), mô tả sự thay đổi hình dạng của lò xo, dây chun khi chịu lực tác dụng

* Câu hỏi: Hãy tìm thêm ví dụ về lực làm thay đổi hình dạng của vật 

2. Lực và hình dạng của vật

Câu hỏi:

Câu 1: Hãy tìm thêm ví dụ về lực làm thay đổi hình dạng của vật 

Câu 2:Theo em, lực tác dụng lên vật có thể vừa làm thay đổi chuyển động của vật, vừa làm biến dạng vật không? Nếu có, hãy cho ví dụ hoặc dùng các lực trong hình 1.1 để chứng minh.

III. Lực tiếp xúc và lực không tiếp xúc

Câu 1. Trong các lực ở hình 1.1, lực nào là lực tiếp xúc, lực nào là lực không tiếp xúc?

Câu 2. Hãy tìm thêm ví dụ về lực tiếp xúc và lực không tiếp xúc.

* Hoạt động: Thí nghiệm 1( Hình 40.1):

- Chuẩn bị: Giá gắn lò xo lá tròn có dây kéo, xe lăn

- Bộ thí nghiệm như hình 40.4

- Dùng dây nén lò xo lá tròn rồi chốt lại. Khi đặt xe ở vị trí A (hình 15.a), nếu thả chốt thì lò xo bung ra nhưng không làm cho xe chuyển động được.

a. Tại sao lò xo không làm xe chuyển động được?

b. Phải đặt xe ở khoảng nào thì khi lò xo bung ra làm cho xe chuyển động? Tại sao?

Thí nghiệm 2 ( Hình 40.5):

- Chuẩn bị: Hai xe lăn có đặt nam nhân

- Bố trí thí nghiệm như hình 1.6

- Có phải chỉ khi đẩy xe B cho tới khi tiếp xúc với xe A thì xe B mới làm cho xe A bắt đầu chuyển động không? Tại sao?

* Câu hỏi:  Lực lò xo tác dụng lên xe A ở thí nghiệm 1 và lực xe B tác dụng lên xe A ở thí nghiệm 2 có gì khác nhau?

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle