Giải sách KNTT khoa học tự nhiên 6 bài 42: Biến dạng của lò xo

Câu hỏi và đề bài:
Giải chi tiết bài 42: Biến dạng của lò xo sách KNTT khoa học tự nhiên 6. Đây là một trong những bộ sách mới được bộ Giáo dục và đào tạo phê duyệt nên ít nhiều học sinh còn bỡ ngỡ và gặp nhiều khó khăn trong quá trình học. Do đó, hãy để Baihoc.net là công cụ đắc lực hỗ trợ các em giúp các em thêm tự tin trong việc học môn khoa học tự nhiên 6.
Bài giải:

 

Google:
giải khoa học tự nhiên 6 KNTT, giải khoa học tự nhiên 6 sách kết nối, giải kết nối sách khoa học tự nhiên, giải bài 42: Biến dạng của lò xo

A. MỞ ĐẦU

Các vật trong hình: a) kẹp quần áo; b) giảm sóc xe máy; c) bạt nhún, đều có cấu tạo và hoạt động dựa trên sự biến dạng của lò xo.

Em có biết biến dạng này được sử dụng trong dụng cụ, thiết bị, máy móc nào khác không?

B. KHÁM PHÁ

I. Hiện tượng biến dạng của lò xo

* Câu hỏi: 

Hãy tìm ra 4 vật trong số các vật sau đây có thể biến dạng giống như biến dạng của lò xo

a.Qủa bóng cao su

e. Hòn đá

b. Cái bình sứ

g. Cây tre

c. Dây cao su

h. Miếng kính

d. Lưỡi cưa

i. Cái tẩy

II. Đặc điểm biến dạng của lò xo

* Hoạt động: Thí nghiệm mô yat ở hình 42.2 giúp chúng ta khám phá đặc điểm dãn ra của lò xo khi bị biến dạng

- Dụng cụ: giá đỡ: thí nghiệm, thước thẳng, lò xo xoắn, các quả nặng giống nhau, gái ddwox quả nặng

- Bố trí thí nghiệm như hình 42.2

- Tiến hành thí nghiệm

  • Treo lò xo thẳng đứng trên giá thi nghiệm.
  • Đo độ dải ban đầu l0 của lò xo
  • Đo độ dài l của lò xo khi treo vật nặng
  • Xác định độ dân của lò xo (còn gọi là độ biển đạng của lỏ xo)

- Tìm hiểu mối liên hệ giữ độ giãn của lò xo và khối lượng m của vật nặng treo vào lò xo. Làm việc theo nhóm để

  • Dự đoán về mối quan hệ giữa độ dãn của lò xo và khối lượng m. Cụ thể là nếu tăng m lên 2,3,4,... lần thì độ giãn thay đổ như thế nào
  • Kiểm tra dự đoán bằng thí nghiệm

- Rút kết luận

Câu hỏi: 

Câu 1. Một lò xo treo thẳng đứng có chiều dài ban đầu l0=25 cm Chiều dài l của lò xo khi bị kéo giãn bởi các vật treo có khối lượng m khác nhau được cho trong bảng dưới đây. Hãy cho biết các độ lớn cần ghi vào các ô có dấu (?)

m(g)

10

20

30

40

50

60

l(cm)

25,5

?

26,5

27

?

?

Câu 2. Hãy quan sát. Mô tả cấu tạo (mặt trước và bên trong của cân lò xo) và giải thích tại sao cân này có thể dùng để xác định khối lượng của vật

Giải sách cánh diều

Giải sách kết nối tri thức

Giải sách chân trời sáng tạo

Newest Aticle